Förändrade liv i slummen

Published:

En grävskopa drar fram bakom kyrkogårdsarbetarna som arbetat 12 timmar i sträck. Brasilien beskrivs som ett biologiskt Fukushima, en ostoppbar kedjereaktion. Dagligen rapporteras om 80 000 smittade och närmare 3 000 avlidna, i skrivandets stund kom rapporter om 4 190 avlidna under en dag.

En försvagad hälsovård där mediciner och sjukvårdsutrustning saknas, stor informell arbetslöshet där fattiga måste arbeta varje dag för att få mat för dagen, tusentals som väntar på sjukvårdsplats och intensivvårdsplats, sjukhus som är överfulla i hela landet. Så beskriver journalisten Ivan Garcia situationen just nu i Brasilien.

Läget är mycket oroande. Mitt i detta kaos finns vi med våra insatser genom våra samarbetspartners. Deras insatser behövs mer än någonsin. Många års framsteg för att minska fattigdomen i Brasilien har tagit stora kliv bakåt på grund av pandemin.

– Brasilien är dessvärre fortfarande hårt drabbat av pandemin och än ser vi inga lättnader. Dödstalen ökar för varje dag. Var dag är oviss men vi ger inte upp!
Edilene Barbosa, Projektledare för gatubarnsprojektet

Året 2020 har varit ett svårt år för oss alla. Det var ett år då vi anpassade oss efter pandemin vilket medförde många förändringar men också utvecklingsmöjligheter. Vi har lärt oss att agera snabbt och de senaste veckorna har vi planerat endast en dag i taget. Vi har fått ta kritiska beslut för att beskydda våra team som arbetar med barnen och deras familjer. Syftet har varit att ta hand om de barn som är kopplade till projektet så att de inte känner sig övergivna och återgår till gatan och gäng. 93 volontärer från kyrkan har varit inkopplade i den uppsökande verksamheten.

Nyhetsbrev april 2021.JPG

På hembesök hos barn i slummen.

Vi har under pandemin lärt oss att arbeta på ett nytt sätt för att nå barnen i slummen. Vi har lyckats med att dela ut 1 193 matpaket, 240 hygienpaket, 8 paket för nyblivna mammor, 180 mjölkpaket och 200 påskpaket. Det är fantastiskt att kunna se tillbaka på det som har gjorts, att trots omständigheterna som är svåra har vi sett ljusglimtar i vårt uppdrag. Med våra hjärtan fyllda av tacksamhet till projektet vi står i väljer vi att dela med oss av eleverna Maycon och Gabriellas livsberättelser. Tack BarnSamariten för att ni står tillsammans med oss!

Maycon fick hjälp i tid

Maycon är 15 år och bor med sin pappa, styvmamma och två syskon i ett närliggande slumområde. Maycom kom i kontakt med fotbollsskolan 2018. Han var då mobbad i skolan och utsattes regelbundet för fysiskt och psykiskt våld. Han gick i skolan men blev utfryst av andra elever för att han var för duktig i skolan, vilket de retade sig på. Maycons lidande tilltog i styrka när han även hemma hamnade i ständiga konflikter med sin storebror som var avundsjuk på honom för att han hade lätt för sig i skolan, vilket inte han hade. Detta bidrog till en sorgsenhet, uppgivenhet och stark olust att gå till skolan. Han utvecklade ett aggressivt beteende och var utåtagerande. Maycons styvmamma hörde talas om projektet och kom en dag och vädjade om hjälp för honom innan det skulle gå helt fel och han skulle hamna i något gäng.

Man beslöt att välkomna Maycon till projektet. Han fick stöd, teamet tog emot honom och uppmuntrade honom att utveckla sina förmågor. Maycon fick hjälp att byta skola och förbättringar har skett vad gäller prestation och framför allt hans självbild. Under pandemin har det inte funnits någon idrottsverksamhet, men man har hållit kontakt med honom och alla andra barn genom de team som funnits. I slutet av året fick våra medarbetare ett handskrivet brev från Maycon där han uttryckte sin tacksamhet över att få vara med i projektet och att de tog emot honom i en svår tid, det kommer han aldrig att glömma.

Nyhetsbrev april 2021.jpg

Maycon håller i en pokal som hans fotbollslag vann vid en fotbollscup.

Gabrielas pappa fri från missbruk

Gabriela går i musikskolan. Hon är en mjuk flicka som alltid skött sig. Hon har växt upp i slummen och hennes pappa har varit alkoholist och arbetslös länge. Familjen har fått matpaket under pandemin vilket har hjälpt dem mycket. Gabriela har sett mycket våld i hemmet då pappan alltid varit aggressiv när han varit påverkad. Mamman och barnen har blivit slagna och rädsla har fyllt skjulet de bor i.

Gabriela grät mycket när hon kom till musikprojektet och hon var ofta rädd. Vid ett tillfälle var det andakt på skolan. Hon bad våra medarbetare att be för hennes pappa, att han skulle sluta att dricka och slå. De började att be för hennes pappa. Efter en tid kom mamman till projektet och frågade om hon kunde få besöka kyrkan som driver projektet. Två månader senare kom även pappan. Han ville följa med till en familjegudstjänst som Gabriela bjudit in honom till. Pappan upplevde vid det tillfället att Gud berörde honom, han ville få en förändring. Idag är han fri från sitt missbruk. Familjebandet har sakta reparerats och stärkts och Gabriela och hennes familj går nu regelbundet till kyrkan.

Nyhetsbrev april 2021.jpg

Gabriela med sin mamma och pappa.

Vi fortsätter våra insatser för utsatta barn genom fotbolls- och musikskolan i Salvador. Under november tog man avsked av de elever som fyllt 15 år och som lämnar projektet. Eleverna Tarsis, Paulo och Luna från fotbollsprojektet och Mateus från musikprojektet berättade sina vittnesbörd och om vad fotbolls- och musikskolan har betytt för dem under de år som de varit på projektet. Man strök under hur viktigt det är att man tar rätt beslut och slår följe med goda människor, vilket kommer att påverka våra liv i framtiden. Detta var en stark stund för de som följt barnen från det att de kom till projektet tills det är dags att låta dem stå på egna ben.

– Vi ser verkligen att barnen förändras från att ha varit både våldsamma och utåtagerande med stor misstro till vuxna, till vad de blivit idag. Att de kan berätta sina vittnesbörd berör oss alla starkt. Vi tackar Gud för att vi får vara en del av detta, avslutar Edilene Barbosa.

– Vi ser verkligen att barnen förändras från att ha varit både våldsamma och utåtagerande med stor misstro till vuxna, till vad de blivit idag. Att de kan berätta sina vittnesbörd berör oss alla starkt. Vi tackar Gud för att vi får vara en del av detta.
Edilene Barbosa

Förebygga att barnen blir gatubarn

Livet i slummen är hårt och brutalt. Kriminalitet är snarare regel än undantag och de flesta familjer berörs av den på något vis. I de stora städerna lever tiotusentals människor i stora slumområden, s k favelas. De kontrolleras av gäng och kännetecknas av brottslighet, arbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist och nästan obefintliga sanitära förhållanden. Många barn i projektet kan berätta om syskon eller föräldrar som sitter i fängelse p g a brott och många saknar framtidshopp. Våra medarbetare vittnar om att många av barnen har en hård fasad när de kommer men med tiden mjuknar de.

Våra insatser riktar sig till barn och ungdomar från slummen och till barn som lever i riskzonen att bli gatubarn. Insatserna är långsiktiga och riktar sig till både flickor och pojkar. Målsättningen är att hålla barnen borta från gatan och förhindra att de dras in i kriminalitet, droger, prostitution samt att öka skyddet för barnen genom att stärka familjerna.

Vi arbetar för att utsatta barn ska få framtidstro och hopp. Genom fotbolls- och musikskolan har många barn fått nytt hopp genom åren och vi fortsätter att arbeta för att fler barn ska få förändrade liv. Tack för att ni som gåvogivare står med oss! Ni utgör grunden för våra hjälpinsatser för utan er kan vi ingenting göra! Avslutar med att önska er en fin vår och Guds välsignelse!

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare