Fria från förtryck

Published:

Nu är vi tillbaka efter några veckors ledighet och man kan bara vara tacksam för att vi får bo och leva i Sverige, vilken förmån! När jag öppnar min dator efter ledigheten blir jag påmind om hur olika livet ser ut beroende på var man bor i världen.

Rapporterna avlöser varandra om behov som finns och berättelser som når oss berör på djupet. I dessa länder finns inga semesterveckor med bad och avkoppling, där handlar det mesta om att överleva varje dag och att finna mat till sin familj eller skydda sin familj mot faror. Utsattheten ser olika ut men oavsett land så längtar människor efter frihet och att få leva i trygghet, det är en mänsklig rättighet som inte är alla given.

I vårt arbete vill vi vara med och hjälpa barn och utsatta kvinnor i svåra situationer och denna månad vill jag ta med er till ett av våra projekt i DR Kongo där vi ger utbildning och skydd till krigets offer, våldtagna unga kvinnor med barn. Genom att erbjuda kvinnorna och deras barn möjlighet till utbildning och förskola ser vi hur leenden kommer tillbaka. De har levt under förtryck från rebeller och väpnade grupper och varit offer för sexuellt våld och många har utnyttjats som arbetskraft och sexslavar i gruvorna. Barnen som kvinnorna har fött är resultat av våldtäkterna.

På grund av covid-19 har våldet i södra Kivu ökat. Kvinnor och barn är alltid utsatta och de behöver hjälp för att kunna återintegreras och respekteras i samhället. I Mwengas (Luhwindja) och Walungu (Bideka) territoriet finns kvinnor och barn som regelbundet utsätts för våld av väpnade grupper som gömmer sig i skogarna och som skrämmer befolkningen. Kvinnor som fallit offer för dessa män är traumatiserade och rädda för att deras förövare ska dyka upp igen. Många är analfabeter och de känner inte till sina rättigheter. Men genom sömnads- och jordbruksprojektet, som vi understöder, kan de få hjälp att rehabiliteras och återintegreras i samhället. De blir fria från förtryck och utsatthet och kan börja läka och på sikt bli självförsörjande.

Förskolorna, en trygg miljö

Barnen som fötts, som ett resultat av våldtäkter deras mammor varit med om, är ofta sårbara och har ett skyddsbehov då anknytningen mellan mamma och barn är skadad från början. Vår partner LAV identifierar barnen vid ankomsten, ålder, hälsa och undernäring bedöms. När deras mammor skrivs in i sömnadsprojektet får barnen vara på förskolan som vi understöder. I förskolan får de en balanserad kost och en trygg miljö att vara i, många barn är undernärda när de kommer till projektet. På förskolorna får de leka och lära sig att integrera med andra barn under tillsyn av utbildade pedagoger.

Chantal, nybliven sömmerska

En av kvinnorna som under året gått i sömnadsutbildningen är Chantal. Hon kommer från en mycket fattig familj, där det fanns sex barn varav tre var flickor. En dag kom män från en rebellgrupp och våldtog Chantals mamma som efter övergreppet blev mycket sjuk. Dessa banditer tog inte bara hennes värdighet utan även alla saker som fanns i hemmet och tvingade Chantals far hjälpa till med att bära bort tillhörigheterna åt dem. Tio år har gått sedan incidenten inträffade och fortfarande är fadern försvunnen. Modern har varit mycket sjuk sedan familjen plundrades och splittrades.

För att hjälpa sin familj började Chantal vid 10 års ålder att sälja avokado, bananer och jordnötter för att familjen skulle kunna få en liten hjälp med inkomst. En lördag runt 19-tiden, när hon lämnade Kadumwa som är ett gruvcenter dit hon hade gått för att sälja bananer, kom en man och följde efter henne bakifrån. Han förde in henne bakom buskarna, nära floden Lulimbohwe som ligger ungefär 2 km från hennes hem. Han tog henne hårt med våld, gjorde henne mycket illa och gick sedan sin väg efter våldtäkten. Chantal låg avsvimmad kvar på marken.

Dagen därpå vaknade hon till, chockad och förstörd försökte hon att ta sig hem. En tid efter händelsen började hon må illa och förstod att hon blivit gravid. Under hela graviditeten grät hon och kände sig nedstämd. Hon var sjuk och ledsen över att inte kunna hjälpa till med att ta hand om familjen och sälja frukt. Chantal födde en dotter i stor smärta efter nio månader.

På radion fick hon en dag höra att organisationen LAV gjorde en identifiering av flickor som fallit offer för sexuellt våld. Hon bestämde sig för att höra efter vad det var och åkte till den plats där LAV fanns och blev intervjuad. Det var en stor dag när Chantal fick veta att hon var en av dem som valts ut att få en sömnadsutbildning. Chantals dotter Marie Olive fick samtidigt en plats i förskolan som ligger på samma område.

Chantal lyckades genomföra sin nio månaders utbildning och fick under tiden samtalsstöd och hjälp att bearbeta både sorg och minnen. Hon mötte andra kvinnor med tragiska och traumatiska upplevelser likt hennes. Hon förstod att det var många som råkat mycket illa ut, där både föräldrar och syskon avrättats när grupper plundrat byar. Hon är trots allt glad att hennes mamma är i livet.

Nyhetsbrev augusti 2021.JPG

Chantal vid sin egna symaskin

Nyhetsbrev augusti 2021.JPG

Att kunna sy och att ta hand om ett enkelt jordbruk har gett henne hopp om att hon och dottern nu kommer att få ett bättre liv. Hon är säker på att hon kommer att bli en bra ledare i samhället och en försvarare av kvinnors rättigheter. Drömmen som Chantal har är att Marie Olive ska kunna accepteras i det samhälle hon växer upp i.

Chantal tackar LAV och BarnSamariten för att de hade visionen att ge kvinnor, som fallit offer för sexuellt våld, möjlighet att få tillbaka sina liv. De önskar att LAV och BarnSamariten utökar antalet platser för att fler ska få hjälp, många kvinnor lider och har stora problem efter övergreppen.

Gud kommer att välsigna er för allt ni gör för oss. Tack!
- Chantal

Vi tror på långsiktighet för att kunna påverka för en hållbar förändring. Tack för att ni står med oss och gör vårt hjälparbete möjligt!

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare