Många leenden när hjälpen når öarna

Published:

I Brasilien har närmare 9 miljoner covid-19 fall registrerats. Över 218 000 människor har avlidit i sjukdomen. I hela världen har över 2 miljoner dödsfall registrerats.

Vaccineringen i landet har startat men frågan våra medarbetare ställer sig är när den kommer att nå öarna utanför nordöstra Brasilien. På öarna understöder vi ett arbete bland det fattiga fiskefolket. Matkassar, skolmaterial och mediciner kommer fortsättningsvis att delas ut. Det ger fiskefolket hopp och en känsla av att inte vara glömda, skriver våra medarbetare.

Båtkliniken har under pandemin reparerats och under januari åkte det första sjukvårdsteamet ut till öarna. Nu väntar helger med mycket arbete för läkare och övrig personal på båtkliniken för att hjälpa det fattiga och isolerade öfolket.