Fria från sexslaveri

Published:

Demokratiska Republiken Kongo
Inget barn ska behöva utsättas för människohandel, misshandel, tortyr och sexslaveri. Genom projektet Save a Girl hjälper vi flickor att lämna livet på bordellerna. Vår samarbetspartner är Panzi Foundation. 

40 nya flickor välkomnades till våra fyra Safe House under oktober 2020 och de håller nu på att rehabiliteras och återanpassas. Under tiden förs samtal med flickornas familjer om möjligheten för dem att kunna återvända hem när de lämnar Safe Housen.

Nabituna är en av de flickor som lämnade bordellen under 2020. Hon har återvänt till sin familj med hjälp av våra medarbetare. Hon får ett skolbidrag och kan nu fortsätta gå i skolan utan att belasta familjen.