Ko- och getprojekt

Kan en ko eller get verkligen göra skillnad? Ja, faktiskt!

För en fattig familj kan en ko fungera som en bank. Den blir en tillgång som ger avkastning. Mjölken blir ett värdefullt tillskott till familjens kost och överskottet säljs. Kalvar som föds kan säljas och inkomsten bekostar barnens skolgång, mat och mediciner. Mjölken från korna är näringsrik och spillningen används som gödsel vid odling och till bränsle vid matlagning. Genom att ge en gåva till koprojektet bidrar du till att en fattig familj i Etiopien kan få en ko. Insamlingen till kor har gjort stor skillnad för många människor under flera år och vi fortsätter insamlingen för att fler familjer ska få en förändrad situation. En hel mjölkko som är dräktig när den köps in kostar 3200 kr.

Både kor och getter köps in lokalt på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer från universitetet. Djuren fraktas sedan med lastbil till byarna. Ofta är det byledare, kommunledare eller lärare vid byskolorna som rekommenderar vilka familjer som ska få en ko eller get, eftersom de vet var behoven är som störst. Kor och getter delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom. Ett startkapital som ger familjer möjlighet att förändra sina liv.

Etiopien Ko- och getprojekt.jpg
Etiopien Ko- och getprojekt.jpg

Varför ska jag ge bort en get?
Att ge en get som gåva blir en konkret hjälp till en fattig familj. Många familjer i Etiopien lever i extrem fattigdom och då kan en get göra stor skillnad. Geten ger näringsrik mjölk som stärker immunförsvaret, något som är extra viktigt för de som är sjuka, undernärda och för familjer med mycket små barn. De killingar som föds och säljs ger familjen en inkomst så att det exempelvis kan betala mat och skolavgifter för sina barn. En get kostar 350 kr.

En ko eller get blir en värdefull gåva som förändrar liv!