Portugal

Huvudstad: Lissabon
Befolkning:
10 miljoner (2019)
Officiellt språk:
Portugisiska
Analfabetism:
7 % av befolkningen

Portugal

Portugal är ett av de fattigaste länderna i Västeuropa, landet lider fortfarande av underutveckling efter många decennier av förtryckande diktatur. 7 procent av befolkningen är analfabeter.

Stora delar av befolkningen saknar högre utbildning. Många lever från dag till dag och landet drabbades hårdast av finanskrisen 2011. Vi understöder ett kriscenter för övergivna barn och barn som står under utredning efter övergrepp och misshandel. Kriscentret drivs av en lokal förening/församling och vi bidrar med enstaka fadderbidrag. Barnen som finns på kriscentret kommer bland annat från Portugal, Angola, Mozambique, Ukraina, Vitryssland och Rumänien.

Portugal.jpg
Portugal.jpg

Kriscenter

BarnSamariten byggde upp kriscentret i början av nittiotalet och överlämnade det sedan till Pingstförsamlingen i Portmao och föreningen Lar de Criancas Bom Samaritano år 1993. Efter det har BarnSamariten endast stått kvar med enstaka fadderstöd, men bidraget har minskat under åren då vi sett att de klarat att bära de mesta av kostnaderna lokalt. Detta är ett mycket lyckat projekt där lokala aktörer går in och bär arbetet vidare. Målet med kriscentret från början var att hjälpa övergivna barn som kom från bland annat Mozambique och Angola, att få ett hem. På 80-talet övergavs många barn av sina anhöriga när de hade kommit fram till Europa. I början fick vi ta emot många övergivna barn på kriscentret. Med åren såg man att det inte bara var barn från Afrika som behövde hjälp utan även barn från Europa, från länder som Ukraina, Rumänien och Portugal. Föräldrar tog sina barn till södra Europa och lämnade dem på gatan eller utanför ett socialkontor och försvann sedan spårlöst. Även idag finns barn på hemmet som helt har övergivits av sina föräldrar och som förmodligen aldrig mer kommer att få återse dem. Ofta är narkotika och fattigdom orsaken. Många barn som varit på hemmet har adopterats av nya familjer. När de kommit till sin nya familj fortsätter kontakten med kriscentret så länge barnen önskar. Genom åren har många barn fått en tryggare och säkrare plats att växa upp på genom kriscentret och de familjer som de idag är en del av.