Om oss


BarnSamariten är en bistånds- och hjälporganisation som grundades 1980. Vår värdegrund vilar på en kristen människosyn om alla människors lika värde och på FN´s konvention om barns rättigheter.

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet. Vår primära målgrupp är barn. Alla barn har rätt att få vara trygga och att få vara barn. Därför sätter vi alltid barnet i fokus. Våra insatser sker på gräsrotsnivå, nära barnen och deras familjer. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som för hela samhället. Vi arbetar för barns rätt till utbildning, omsorg och hälsa.
Vårt mål är att samarbeta med lokal inhemska organisationer eller församlingar som engagerar sig för de utsatta i samhället. Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem som får hjälp. Vi vill gå hand i hand med våra samarbetspartners i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, finansiärer, rådgivare och partner. Vi arbetar främst i Etiopien, DR Kongo, Brasilien och Zambia.

Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!

Finansiering
Största delen av våra insamlade medel kommer från privatpersoner, våra trogna gåvogivare utgör grunden för våra hjälpinsatser. Även second handbutiker, företag och församlingar har en betydande roll för att vi ska kunna hjälpa.
Du som givare har möjlighet att följa våra insatser genom månadsbrev och annat tryckt informationsmaterial. Du som är aktiv på nätet kan också följa oss på Facebook och Instagram – länkar finns i sidfoten nedan.

BarnSamariten har ett 90-konto som garanti för att medel som samlas in används till hjälparbete. Vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du som gåvogivare känna dig trygg med att den största delen av din gåva alltid går till den direkta hjälpinsatsen.

Huvudkontor med tillhörande administration finns i Bankeryd, Jönköpings kommun.
Vårt organisationsnummer är 862000-4344