Testamente

För oss på BarnSamariten är det ett stort förtroende att få föra någons sista vilja vidare. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi gör det.

Vi vet att gåvan ger barn och familjer runt om i världen nya möjligheter att få en bättre och ljusare framtid. Genom att uttrycka din sista vilja skapas förutsättningar till ett tryggare och bättre liv för någon annan. Många tycker att det verkar svårt att skriva ett testamente, men det behöver det inte vara. Nedan förklarar vi lite om hur du kan göra för att det ska vara ett giltigt testamente.

Upprätta testamente

I ett testamente berättar du vad som skall hända med dina pengar och ägodelar efter din bortgång. Om inga legala arvingar finns och inget upprättat testamente finns, går hela kvarlåtenskapen till Allmänna Arvsfonden. Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva, men det är viktigt att det är tydligt och korrekt för att det skall vara giltigt. Vi råder dig att ta hjälp av sakkunnig person som en jurist eller en begravningsbyrå för att utforma ditt testamente. Det går också fint att kontakta oss på BarnSamariten.
För att säkerställa att gåvan hamnar hos rätt organisation är det bra att ange organisationsnummer. BarnSamariten organisationsnummer är 862000-4344.

Två vittnen

Det krävs två vittnes närvaro när du skriver under testamentet. De skall ha fyllt 15 år och får inte vara släktingar eller personer som finns upptagna i testamentet. Vittnena måste få veta att handlingen är ett testamente, men behöver inte känna till dess innehåll. Med vittnenas underskrifter bekräftar de att du undertecknade testamentet av fri vilja och vid fullt förstånd. Du kan alltid ändra ditt testamente. När du skriver ett nytt testamente upphör det gamla att gälla.

Ingen arvskatt

BarnSamariten är befriad från arvskatt därför kan hela din testamentsgåva gå till organisationens arbete. BarnSamariten behöver inte betala skatt på reavinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som organisationen fått i arv. När du skriver ditt testamente är det inte nödvändigt att ange särskilt ändamål, då överlåter du till BarnSamariten att disponera arvet där det bäst behövs. Skulle du däremot önska ett speciellt ändamål skriver du in det i testamentet.

Var lägger man testamentet?

Det är av yttersta vikt att du förvarar ditt testamente på en säker plats. Informera eventuell anhörig eller nära vän var du förvarar ditt testamente.

En berättelse från livet

Carl Pettersson* från Malmö bestämde sig att testamentera sitt arv till BarnSamariten. Detta arv har betytt väldigt mycket och bidragit till att vi har kunnat bygga en helt ny skola i Etiopien. Tack vare Carls testamente kommer det under flera år framöver finnas en skola att gå till för många barn och testamentet har även gjort att hans minne lever vidare efter hans bortgång.

*Carl Pettersson är ett fingerat namn

Undrar du över något?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du testamenterar. Du når oss på telefon 036-37 79 00