EKONOMI & KONTROLL

BarnSamariten har 90-konto som garanterar att gåvorna används på rätt sätt. Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som tillåter att minst 75 procent av de insamlade medlen går till ändamålet. Därför kan du som gåvogivare känna dig trygg med att den största delen av din gåva alltid går till den direkta hjälpinsatsen.

För varje projekt finns ett speciellt avtal mellan BarnSamariten och samarbetsparten ute i fält. Avtalet reglerar hur pengarna ska användas och hur rapportering och revision ska gå till. BarnSamariten följer regelbundet upp arbetet i projekten för att försäkra sig om att pengarna går dit de ska och används rätt. Utbetalningarna sker i regel kvartalsvis så att vi snabbt kan reagera på eventuella signaler om problem. Vid eventuell misstanke om oegentligheter blockeras omedelbart följande utbetalning.

Varje samarbetspartner ger rapporter, både finansiella och narrativa, om hur de olika projekten fungerar. BarnSamaritens handläggare har även regelbunden kontakt med samarbetspartnerna om hur insatserna löper. Varje år granskas BarnSamaritens årsredovisning samt styrelsens förvaltning av auktoriserade revisorer.

Finansiering

Största delen av våra insamlade medel kommer från privatpersoner, våra trogna gåvogivare utgör grunden för våra hjälpinsatser. Även Second Hand-butiker, företag och församlingar har en betydande roll för att vi ska kunna hjälpa.