Gåva från annat land

Bor du i ett annat land än Sverige och vill ge en gåva till BarnSamariten så går bra alldeles utmärkt.

Swift/BIC: HANDSESS

IBAN: SE35 6000 0000 0002 9924 0061

Kontohavare: Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Adress: Kortebovägen 48, 564 33 Bankeryd, Sweden

Handelsbanken Norge

Konto: 9487 05 84118

Vipps: 51 77 99

BarnSamaritens organisationsnummer i Norge: 920 010 717