Gåva från annat land

Bor du i ett annat land än Sverige och vill ge en gåva till BarnSamariten,
går det alldeles utmärkt genom att använda uppgifterna nedan.

utlandsgava-barnsamariten.svg

Utlandsgåva

Swift/BIC:
HANDSESS

IBAN:
SE35 6000 0000 0002 9924 0061

Kontohavare:
Insamlingsstiftelsen BarnSamariten

Adress:
Kortebovägen 48
564 33 Bankeryd, Sweden

utlandsgava-barnsamariten.svg

Norge

Konto Handelsbanken:
9487 05 84118

Vipps:
51 77 99

Organisationsnummer i Norge:
920 010 717