Tore och Kerstin.jpg

Vår historia - så började det

BarnSamariten grundades 1980 av Tore och Kerstin Kratz. På grund av Tores svåra uppväxt kunde han identifiera sig med barn som fått uppleva fattigdom, misshandel och utanförskap. En erfarenhet som ledde till ett stort engagemang för barn i främst Sydamerika och Sverige.

Tore föddes i Gällivare 1929. När Tore var åtta år blev hans pappa blind och kunde inte längre försörja familjen. De levde i fattigdom och Tores mamma placerade sin man på ett ålderdomshem där han så småningom avled. Tore ville hon bli av med och därför såg hon till att han kom till en uppfostringsanstalt i Kalix, endast nio år gammal. Här mötte han den hårda verkligheten där misshandel och övergrepp hörde till vardagen. Tore fick stanna på uppfostringsanstalten tills han var 15 år gammal med endast ett par hembesök varje år. Minnena från denna tid satte djupa spår i hans liv. När han kom hem efter åren på uppfostringsanstalten var ingenting sig likt. Hans mamma hade gift om sig med en mycket svartsjuk man som från första stund började att misshandla Tore. Det slutade med att han blev utslängd hemifrån och fick klara sig själv. Vid 18 års ålder hamnade han på ungdomsfängelse och detta blev startskottet för en tid av fängelse, missbruk, ensamhet, misshandel och flykt. Tores barn- & ungdomsår är en lång och smärtsam historia och det skulle ta 18 år innan Tore blev fri.

Förändringen

En septemberdag 1963 kom att förändra hela hans liv. Tore satt i ett fängelse i Karlstad och hade gett upp hoppet. Han ville inte leva längre och utan någon familj var han helt ensam. Men så en kväll i fängelsecellen fick Tore en dramatisk frälsningsupplevelse. Han upplevde att Gud mötte honom och han fick uppleva befrielse från drogmissbruk och depression. Från denna stund började ett nytt, ljusare kapitel i Tores liv. 1964 kom han ut från fängelset som en fri man. Han hade blivit benådad och fick sin frihet tidigare än tänkt. Han fick stöd av den lokala församlingen och pastorsfamiljen Lindvall tog hand om honom under två års tid. Där fick han känna tillhörighet och se kärlek på riktigt. 1967 gifte han sig med Kerstin och de fick tillsammans fyra barn.

Tore bar på en längtan att få göra skillnad för barn som for illa, men han visste inte hur det skulle kunna ske. Han uppfann så småningom en leksak som hette Knäpp & Lek. Denna uppfinning tog honom och familjen på ett missionsuppdrag till Sydamerika. Här kom Tore åter i kontakt med fattigdom och misär och minnena från barndomen blev åter levande. Det var i mötet med de fattiga gatubarnen som visionen och drömmen om BarnSamariten föddes 1978.

När Kerstin och Tore återvände till Sverige efter att ha fullgjort sitt missionsuppdrag grundades BarnSamariten. 1997 avled Tore, men BarnSamariten lever vidare och det hjälparbete han fick vara med och starta fortsatte Kerstin att driva fram till 2015 då hon gick i pension. Hon fanns med i styrelsen fram
till 2020. Deras initiativ har fram till idag inneburit att tusentals barn och familjer i främst Sydamerika
fått möjlighet till försörjning, utbildning och skydd. Arbetet fortsätter i deras anda där nyckelorden
Att se den lilla människan och Barmhärtighet får vara vägvisande i verksamheten. Idag är det deras dotter Britt-Marie som leder verksamheten och BarnSamaritens kontor ligger i Bankeryd.