Second Hand

Vi är glada över det samarbete som finns med olika Second Hand-butiker i Sverige. Många butiker har stöttat ett och samma projekt under många år.

Utifrån många parametrar är second hand rörelsen i vårt land något som ligger helt rätt i tiden. Även om kriget i Ukraina fångat det mesta av vår uppmärksamhet så är klimatet den stora ödesfrågan för vår jord framöver. Att vi kan spara på klotets resurser och förbättra vårt cirkulära arbete där vi återvinner redan producerade artiklar är en nyckel till en hållbar framtid.

Här ligger second hand butiker långt fram i utvecklingen och troligtvis kommer butikernas artiklar efterfrågas än mer. Om vi till detta skulle addera den sociala medmänskliga betydelsen där människor får komma och arbetsträna eller får möjlighet att besöka under öppettid och ta en fika till en rimlig peng, vid kaffebordet får man möjlighet att träffa andra människor och därmed bryts ensamhet och utanförskap. Slutsatsen av detta blir tydlig: Second hand butiker gör en avgörande samhällsinsats i vårt land.

I de fall BarnSamariten har ett samarbete med en butik/församling erbjuds de ett besök varje år där vi presenterar vad som skett i projektet de stöttar. På detta sätt får butikerna möjlighet att följa med och se utvecklingen och vart pengarna verkligen landar. Återkommande erbjuds Second Hand-butiker möjligheten att följa med ut och se arbetet på plats. För många butiker har detta varit en berikande och inspirerande resa. Med egna ögon får man se och beröras av arbetet.
Vill er Second Hand samarbeta med BarnSamariten? Tveka inte att höra av er, vi har många projekt som har behov av ekonomiskt stöd.

Stefan Second Hand.png

Kontakt Second Hand
Stefan Ström
stefan@barnsamariten.se

Second Hand.jpg
Second Hand.jpg
Second Hand.jpg
Second Hand.jpg