Styrelse

Styrelsen är BarnSamaritens beslutande organ.

  • Möten hålls fyra till fem gånger om per år.
  • Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån visioner, värderingar, ändamål och stadgar.
  • Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och att verksamheten drivs på ett tillfredställande sätt.
  • Styrelsens ledamöter bidrar med olika erfarenheter och kompentenser.
  • Ingen ekonomisk ersättning utgår för styrelsens arbete.
Styrelse Stefan.png

Stefan Ström

Ordförande (invald oktober 2020)

Stefan är kommunikatör och han har arbetat som pastor och informatör. BarnSamariten har mycket att berätta om sin verksamhet och Stefan hjälper till att göra det på ett engagerat sätt. Han har många års erfarenhet av insamlingsverksamhet och stor församlingserfarenhet.

E-post: stefan@barnsamariten.se

Styrelse Christian.png

Christian D Moeller

Ledamot
Christian är utbildad civilekonom med stor erfarenhet av internationella miljöer. Han är noggrann och ställer de rätta frågorna för att säkerställa att styrelsens beslut hamnar rätt. Han har mångårig och bred erfarenhet inom redovisning, revision och rådgivning både nationellt och internationellt.

E-post: christian@barnsamariten.se

Styrelse Margareta R.png

Margareta Rydström

Ledamot

Margareta arbetar som läkare och med egen internationell erfarenhet har Margareta värdefulla specialkunskaper. Hon är klok och varsam med ett stort socialt engagemang även nationellt.

Styrelse Bitte.png

Britt-Marie Ström

Ledamot

Britt-Marie har erfarenhet av internationella miljöer och stort intresse för bistånd och mission . Hon är noggrann och bidrar till att utveckla BarnSamaritens projekt och verksamhet med motivation och drivkraft som för organisationen framåt.

E-post: bitte@barnsamariten.se

Styrelse Eduardo.png

Eduardo Serafim Souza

Ledamot

Eduardo är egen företagare. Med sina gåvor för färg och form är han en god kommunikatör och hjälper till att förpacka budskap i tryckmaterial på ett bra sätt. Eduardo hjälper BarnSamariten att presentera det vi vill berätta genom tryckmaterial.

Styrelse Anki.png

Ann Kristin Moeller

Ledamot

Ann Kristin vill driva och utveckla värdedrivna frågor. Hon har erfarenhet av organisations- och personalfrågor. Hon arbetar idag som samordnare inom regionen. Hon är uppvuxen i DR Kongo och har själv flerårig internationell erfarenhet.

Styrelse Marianne.png

Marianne Gustavsson

Ledamot

Marianne bidrar till styrelsen med noggrannhet och med sina erfarenheter inom nationella behov. Hon arbetar som verksamhetsutvecklare och är en erfaren styrelseledamot med motivation att föra organisationen framåt.

Styrelse Kerstin.png

Kerstin Kratz

Adjungerande hedersledamot

Kerstin, tillsammans med sin framlidne make Tore grundade BarnSamariten 1980. Hon finns med i styrelsen som adjungerande hedersledamot med mångårig erfarenhet inom verksamheten.