Stadgar & Policies

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vår verksamhet följer gällande regler och riktlinjer, samtidigt som vi eftersträvar att ha en transparent organisation med tydlig rapportering och information om vårt arbete.

BarnSamariten innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Stadgar_policies