Zambia

Huvudstad: Lusaka
Befolkning:
17 miljoner (2017)
Officiellt språk:
Engelska, övriga språk bl.a bemba, nyanja, tonga
Läs- och skrivkunnighet:
83 %

Zambia

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk. 2021 var 43% av befolkningen under 15 år. Mer än hälften av befolkningen räknas som fattig och lever på under 2 USD per dag.

I Zambia har många familjer begränsade resurser för att ge sina barn den grundläggande omsorg som de behöver. Den snabba urbaniseringen i landet har skapat stora problem i form av arbetslöshet, bostadsbrist och växande slum. Samtidigt har landsbygden förlorat viktig arbetskraft. Inflyttningen till städerna har trasat sönder de traditionella sociala skyddsnäten, som innebär att släkter hjälper varandra. I Zambia understöder vi en barnby/kriscenter dit övergivna barn får komma. Vi arbetar även med ett förändringsarbete i förhållande till den höga alkoholkonsumtionen bland båda barn och vuxna i Mpongwe-området i norra delen av landet. Främsta orsakerna till att barn överges är fattigdom, missbruk och psykisk ohälsa.

Zambia_Nakatindi

Barnbyn Nakatindi, en plats att kalla hem

I Zambia stöder vi ett bebishem för övergivna och föräldralösa barn. Vi vill vara en röst för barn i utsatthet och strävar efter långsiktiga bestående förändringar. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda barn skydd, utbildning och hälsa.

Zambia Påverkan.jpg

Förändringsarbete som gör skillnad

Alkoholmissbruket bland barn och vuxna i Mpongwe är stort. Barn far illa och lär sig tidigt att använda alkohol. BarnSamariten samarbetar med AEH Foundation för att sprida kunskap om alkoholens förödande konsekvenser.