Zambia

Huvudstad: Lusaka
Befolkning:
17 miljoner (2017)
Officiellt språk:
Engelska, övriga språk bl.a bemba, nyanja, tonga
Läs- och skrivkunnighet:
83 %

Zambia

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk. Zambias befolkning är ung och 2015 var närmare hälften av befolkningen under 15 år.

Närmare hälften av befolkningen lever i det så kallade ”line of rail”-området, som sträcker sig längs järnvägslinjen från staden Livingstone i söder till Kopparbältet i norr. Resten av landet är glesbefolkad landsbygd. Den snabba urbaniseringen i landet har skapat stora problem i form av arbetslöshet, bostadsbrist och växande slum. Samtidigt har landsbygden förlorat viktig arbetskraft. Inflyttningen till städerna har trasat sönder de traditionella sociala skyddsnäten, som innebär att släkter hjälper varandra. Fattigdomen är utbredd. Mer än 60 procent av befolkningen räknas som fattiga. I Zambia understöder vi en barnby dit övergivna barn får komma. Vi arbetar även med ett påverkans- och förändringsarbete i förhållande till den höga alkoholkonsumtionen bland båda barn och vuxna i Mpongwe-området i norra delen av landet.

Zambia Nakatindi-4.jpg

Barnbyn Nakatindi, en plats att kalla hem

I Zambia stöder vi ett bebishem för övergivna och föräldralösa barn. Vi vill vara en röst för barn i utsatthet och strävar efter långsiktiga bestående förändringar. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda barn skydd, utbildning och hälsa.

Zambia Påverkan.jpg

Förändringsarbete som gör skillnad

Alkoholmissbruket bland barn och vuxna i Mpongwe är stort, vår partner arbetar för att sprida kunskap om alkoholens förödande konsekvenser. Barnen far illa och lär sig tidigt att använda alkohol.