Barnbyn Nakatindi

En plats att kalla hem

Utanför staden Livingstone i Zambia finns barnbyn Nakatindi. Det är en barnby för övergivna och föräldralösa barn. Barnbyn drivs av den lokala organisationen ECCT (Ebenezer Child Care Trust).

Vår samarbetspartner arbetar tillsammans med sociala myndigheter för att ta hand om de övergivna och föräldralösa barnen. Målet är att barn som visar sig ha någon anhörig i möjligaste mån ska återförenas med dem, men många av barnen är helt ensamma och barnbyn blir deras hem och trygghet. Verksamheten i barnbyn är uppdelad i olika hus efter barnens ålder. Barnen är på bebishemmet från att de är nyfödda tills de är två år och sedan flyttar de till avdelningen som är i andra delen av huset där de bor tills de är fyra år. I varje hem finns husmammor som bor med barnen dygnet runt och på bebishemmet finns dessutom assistenter då de små barnen behöver extra mycket omsorg.

Zambia Nakatindi_bebishem
Zambia Nakatindi_bebishem
Zambia Nakatindi_bebishem
Zambia Nakatindi_bebishem

Varje hem lagar sin egen mat och hemmet sköts som ett vanligt hem. Personalen har utbildats i näringslära, hygien och första hjälpen. Det finns även läkare, sjuksköterska, pedagoger, vaktmästare och städerskor kopplade till barnbyn. En grundtanke har varit att skapa en familj för dessa övergivna barn. Vi tror att det mest naturliga för barn är att växa upp i familjeliknande miljöer. Familjehemstanken har varit mycket lyckosam då man främjar barnens individualitet och förhindrar att de institutionaliseras. Fortlöpande får personalen utbildning för att höja kvaliten på arbetet och förbättra miljön för barnen.

Barnbyn är en räddningsstation för övergivna barn. Det yngsta barnet som kommit till hemmet var endast några timmar gammalt. När mamman fött barnet försvann hon och ingen vet fram till idag var hon finns eller om hon lever. Detta är ett av många barn som fått ett hem och en familj i barnbyn.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Zambia, Barnbyn Nakatindi