Vårt arbete

BarnSamariten arbetar förebyggande och långsiktigt för att barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda.

Vårt arbete vilar på en kristen människosyn om alla människors lika värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet och utifrån FN:s barnkonvention. Vi arbetar på gräsrotsnivå nära barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På så sätt skapar vi tillsammans förändring för såväl individer som hela samhällen. Genom vårt långsiktiga arbete inom utbildning, hälsa och försörjning bidrar vi till att barn får växa upp i trygghet. BarnSamariten sätter barnen i centrum. Vårt arbete har även fokus på flickors lika villkor eftersom de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen.

Vi samarbetar med lokala inhemska organisationer eller församlingar som engagerar sig för de utsatta i samhället. Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem som får hjälp. Vi vill gå hand i hand med våra samarbetspartners i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, finansiärer, rådgivare och partner.

Vår vision – Trygghet och ett värdigt liv för alla barn