Brasilien

Huvudstad: Brasilia
Befolkning:
210 miljoner (2018)
Officiellt språk:
Portugisiska
Gatubarn:
cirka 7 miljoner
Läs- och skrivkunnighet:
92 %

Brasilien

Brasilien brukar kallas kontrasternas land och inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga är enorma. Uppskattningsvis finns det sju miljoner gatubarn i Brasilien.

Brasilien är en av världens fem största tillväxtekonomier men trots det är en tredjedel av landets befolkning fattiga, de lever på mindre än halva minimilönen. Omkring en och en halv miljon barn mellan fem och fjorton år beräknas befinna sig helt utanför skolsystemet, andra är inskrivna men kommer inte till skolan. Många av dessa måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning, trots att de flesta typer av arbete är förbjudet för ungdomar under 16 år. Våra insatser riktar sig till att förebygga att barn blir gatubarn och att de hamnar i kriminalitet, drogmissbruk och prostitution. Vi understöder förskolor, läxhjälp för fattiga, kriscenter, en båtklinik och en barnklinik.

Brasilien Gatubarnsprojekt.jpg

Gatubarnsprojekt

Enligt FN finns det ca 25 miljoner gatubarn i Latinamerika och bakom siffran finns enskilda individer, flickor och pojkar, som drömmer om ett tryggare liv.

Brasilien Kriscenter och barnklinik.jpg

Kriscenter och barnklinik

Hoppets Hem och Hoppets Klinik är en räddningsstation för utsatta barn. Många av barnen har föräldrar som är missbrukare och barnen som föds är inte önskade.

Brasilien Förskolor och läxhjälp.jpg

Förskolor och läxhjälp

På öarna Boipeba och Barcelos do Sul i norra Brasilien lever det fattiga fiskefolket. På dessa öar understöder vi läxläsningsklasser och förskoleverksamhet för fattiga barn.

Brasilien Hälsa och sjukvård.jpg

Hälsa och sjukvård

Harmlösa infektioner i vår del av världen kan bli livshotande i andra delar av världen. För att bekämpa fattigdom behöver vi arbeta för en förbättrad hälsa. Båtkliniken gör det möjligt.