Brasilien Hälsa och sjukvård.jpg

Hälsa & sjukvård

Båtkliniken

De flesta förstår säkert betydelsen av att snabbt och effektivt få en god sjukvård. Att kunna nå en läkare och få en korrekt diagnos kan rädda liv och bespara oro. Harmlösa infektioner i vår del av världen kan bli livshotande i andra delar av världen.

Fattigdom handlar om mer än bara bristen på inkomster och för att bekämpa fattigdomen i världen behöver vi arbeta för en förbättrad hälsa hos befolkningen. BarnSamaritens mål är att se till hela människan och därför är sjukvårdsprojektet en del av arbetet. Under de senaste decennierna har den globala hälsan förbättrats, medellivslängden ökat och barnadödligheten minskat, men fortfarande finns det mycket att göra och många områden som behöver hjälp. I över 20 år har BarnSamariten samarbetat med Missao Pescadores, en brasiliansk hjälporganisation, för att nå denna utsatta folkgrupp. På båten arbetar läkare, ortopeder, sjuksköterskor, tandläkare och laboratorieassistenter. Tack vare denna insats har det allmänna hälsotillståndet förbättrats avsevärt i regionen. BarnSamariten ger stöd till en flytande klinik för den fattiga befolkningen i Brasiliens nordöstra hörn. Genom båtens utrustning och personal kan vi bland annat ge unga kvinnor en bättre och säkrare mödravård samt utföra enklare kirurgiska ingrepp. På båten arbetar man även med förebyggande insatser.

Uppföljande insatser

Båtkliniken körs ut till öarna två till tre helger i månaden. Man räknar med att man tar emot cirka 2000 patienter varje år. Läkarteamet arbetar ideellt och det finns ett upparbetat schema för att båten alltid ska ha en kompetent besättning. Man är noga med att de hälsovårdsprogram som genomförs ska ersätta det tomrum som varken stat eller kommun fyller. Båtkliniken återkommer med jämna mellanrum till byar och öar som man tidigare besökt, detta för att följa upp insatserna och förhindra att andra akuta situationer uppkommer. Dessutom räknar man med att kunna förhindra uppkomsten av sjukdomar, särskilt hos barnen som är en extra sårbar grupp.

Besättningen och sjukvårdsteamen arbetar helt ideellt och är redo att fortsätta sitt viktiga arbete för att nå nya områden med sjukvård och andra hjälpinsatser.

Brasilien_hälsa
Brasilien_hälsa

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Brasilien, Hälsa & sjukvård