Brasilien Gatubarnsprojekt.jpg

Fotboll & musik

Enligt FN finns det ca 25 miljoner gatubarn i Latinamerika. Av dessa uppskattar man att 7 miljoner lever i Brasilien. I många fall är det fattigdomen som tvingar barnen ut på gatan. De kommer ofta från
trasiga hemförhållanden med drogmissbruk, misshandel och fattigdom. Ända sedan BarnSamariten grundades 1980 har gatubarn varit en hjärtefråga för oss.

Livet i slummen är hårt och brutalt. Kriminalitet är snarare regel än undantag och de flesta familjer berörs av den på något vis. I de stora städerna lever tiotusentals människor i stora slumområden, s.k. favelas. De kontrolleras av gäng och kännetecknas av brottslighet, arbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist och nästan obefintliga sanitära förhållanden. Många barn i projektet kan berätta om syskon eller föräldrar som sitter i fängelse p.g.a. brott och många saknar framtidshopp. Våra medarbetare vittnar om att många av barnen har en hård fasad när de kommer men med tiden mjuknar de. Våra insatser riktar sig till barn och ungdomar från slummen och till barn som lever i riskzonen att bli gatubarn. Insatserna är långsiktiga och riktar sig till både flickor och pojkar. Målsättningen är att hålla barnen borta från gatan och förhindra att de dras in i kriminalitet, droger, prostitution samt att öka skyddet för barnen genom att stärka familjerna.

Projektet vi understöder ligger i staden Salvador och har två inriktningar, fotboll och musik. Halva dagen går barnen till sin valda aktivitet och den andra delen av dagen går de i den kommunala skolan. Vi arbetar för att utsatta barn ska få framtidstro och hopp. Genom fotbolls- och musikskolan har många barn fått nytt hopp genom åren och vi fortsätter att arbeta för att fler barn ska få förändrade liv.

Tryggare liv - bort från slummen

I fotbollsprojektet arbetar man med att utveckla grundläggande färdigheter inom fotboll såsom teknik, skotträning, kondition, samspel och fair-play. Barnen är uppdelade i olika grupper och varje grupp spelar tre gånger i veckan. Med regelbundenhet åker också barnen iväg på olika fotbollscuper för att mäta sina färdigheter med andra lag. Detta är ett väldigt uppskattat inslag. En annan aktivitet som är viktig och återkommande är samlingarna med familj och anhöriga. Man genomför regelbundet möten mellan föräldrar, barn och arbetsteam. I teamet ingår idrottsläraren alternativt musikläraren, psykolog, frivilligarbetare och andra nyckelpersoner beroende på barnens och familjernas behov och situation. Teamet besöker regelbundet de hem barnen kommer ifrån för kartlägga och se de behov och faror som finns i hemmet. Ofta är mammorna ensamstående och bär hela försörjningsansvaret, att göra detta i ett slumområde är tärande och svårt. Många av de barn som kommer till idrottsprojektet och musikprojektet är inte registrerade, vilket innebär att de inte har tillgång till sjukvård och skola. Därför uppmuntrar vi anhörig att registrera sina barn så att de kan gå i skolan. Ibland måste våra medarbetare följa med då föräldrarna är osäkra i mötet med myndigheterna.

Fotbolls- och musikprojektet har under åren varit en ljuspunkt och en trygg plats för många barn från några av Salvadors stora slumområden.

Målet med verksamheten är att skapa möjligheter för barnen att börja i skolan eller att kunna fortsätta skolan om de hoppat av. Alla barn och ungdomar som kommer till projektet måste gå i vanlig skola för att kunna vara med på fotbollsskolan eller i musikskolan. Skola och utbildning kommer alltså i första hand. Alla behöver grundläggande kunskaper för att kunna utvecklas i en positiv riktning och bryta sitt sociala utanförskap. På centret finns även hjälp med läxläsning, träning i engelska och datakunskap m.m. Detta är något som barnen inte kan få hjälp med i den miljö de kommer från, så centret är viktigt för att ge barnen stöd i skolgången.

Det viktigaste målet i verksamheten är att hålla bort barnen från gatan. Idag finns det 127 barn inskrivna i musikskolan och 88 i fotbollsskolan och de är mellan 6 och 14 år gamla. Insatserna är till stor del preventiva i den meningen att aktiviteterna ska hjälpa till att hålla barnen borta från gatulivet, kriminalitet och droger, men om barnen redan befinner sin i kriminalitet och drogmissbruk är insatserna inriktade på att behandla och hjälpa barnen att komma ifrån detta.

Brasilien Gatubarnsprojekt.jpg
Brasilien Gatubarnsprojekt.jpg

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Brasilien, Gatubarnsprojekt