Fotboll och musik håller barnen borta från gatan

Enligt FN finns det ca 25 miljoner gatubarn i Latinamerika. Av dessa uppskattar man att 7 miljoner lever i Brasilien. I många fall är det fattigdomen som tvingar barnen ut på gatan. De kommer ofta från trasiga hemförhållanden med drogmissbruk, misshandel och fattigdom. Ända sedan BarnSamariten grundades 1980 har gatubarn varit en hjärtefråga för oss.

Varför lever barnen på gatan?
Åtskilliga gatubarn kan berätta om trasiga hemförhållanden, drogmissbruk och misshandel. Detta är en del av deras vardag. De söker olika arbete för att tjäna pengar till mat och kläder. Ett snabbt sätt att tjäna pengar på kan vara drogförsäljning, stöld och prostitution. Väldigt tidigt tappar barnen också kontakten med skola och utbildning vilket medför att uppförsbacken i livet blir än brantare och möjligheten att komma tillbaka till ett normalt liv mycket svårare.

BarnSamariten har sedan många år ett nära samarbete med en baptistförsamling och dess sociala förening ABM i staden Salvador. Salvador är Brasiliens femte största stad med cirka två miljoner innevånare. Det föddes en gemensam längtan att få göra något för gatubarnen. Frågan som alla funderade på var hur man skulle kunna nå barnen som levde som gatubarn och som var i riskzonen att hamna på gatan. Att hitta en väg att möta dem på, ett gemensamt intresse, en beröringspunkt. Som de allra flesta vet så spelar musik och fotboll en viktig roll i brasilianares liv. Dessa beröringspunkter blev själva basen i arbetet.
I fotbollsprojektet arbetar man med att utveckla grundläggande färdigheter inom fotboll såsom teknik, skotträning, kondition, samspel och fair-play. Barnen är uppdelade i olika grupper. Varje grupp spelar tre gånger i veckan. Med regelbundenhet åker också barnen iväg på olika fotbolls-cuper för att mäta sina färdigheter med andra lag. Detta är ett väldigt uppskattat inslag. En aktivitet som är viktig och återkommande är samlingarna med familj och anhöriga. Många av de barn som kommer till idrottsprojektet och musikprojektet är inte registrerade, vilket innebär att de inte har tillgång till sjukvård och skola. Därför uppmuntrar vi anhörig att registrera sina barn så att de kan gå i skolan. Ibland måste våra medarbetare följa med då föräldrarna är osäkra i mötet med myndigheterna.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Brasilien, Gatubarnsprojekt

Brasilien Gatubarnsprojekt.jpg
Brasilien Gatubarnsprojekt.jpg

Man genomför regelbundet möten mellan föräldrar, barn och arbetsteam. I teamet ingår idrottsläraren alternativt musikläraren, psykolog, frivilligarbetare och andra nyckelpersoner beroende på barnens och familjernas behov och situation. Teamet besöker regelbundet de hem barnen kommer ifrån för kartlägga och se de behov och faror som finns i hemmet. Många gånger är mammorna ensamstående och bär hela försörjningsansvaret, att göra detta i ett slumområde är tärande och svårt.
Målet med verksamheten är att skapa möjligheter för barnen att börja i skolan eller att kunna fortsätta skolan om de hoppat av. Alla barn och ungdomar som kommer till projektet måste gå i vanlig skola för att kunna vara med på fotbollsskolan eller i musikskolan. Skola och utbildning kommer alltså i första hand. Alla behöver grundläggande kunskaper för att kunna utvecklas i en positiv riktning och bryta sitt sociala utanförskap. På centret finns även hjälp med läxläsning, träning i engelska och datakunskap mm. Detta är något som barnen inte kan få hjälp med i den miljö de kommer från så centret är viktigt för att ge barnen stöd i skolgången.

Det viktigaste målet i verksamheten är att hålla bort barnen från gatan. Idag finns det ca 40 pojkar och 40 flickor i fotbollsprojektet och över 250 elever i musikskolan. Barnen som finns i projektet är mellan 6 och 15 år. Insatserna är till stor del preventiva i den meningen att aktiviteterna ska hjälpa till att hålla barnen borta från gatulivet, kriminalitet och droger, men om barnen redan befinner sin i kriminalitet och drogmissbruk är insatserna inriktade på att behandla och hjälpa barnen att komma ifrån detta.

Fotbolls- och musikprojektet har under åren varit en ljuspunkt och en trygg plats för många barn från några av Salvadors stora slumområden.