Hoppets Hem och Hoppets Klinik

Hoppets Hem och Hoppets Klinik i Brasilien är en räddningsstation för övergivna, sjuka och fattiga barn. Totalt finns det 250 barn i de olika verksamheterna som består av förskola, fritids, kriscenter och barnklinik.

Hoppets Hem ligger i Porto Alegre och grundades av Mary och Nils Taranger 1958. På Hoppets Hem finns en förskola för ca 120 barn i åldrarna 2-6 år. Barnens föräldrar är fattiga och många har ett enkelt arbete, men lever på existensminimum. Tack vare förskolan får föräldrarna, inte sällan ensamstående mödrar, möjlighet att arbeta då barnen finns i en trygg och säker miljö.

För de äldre barnen finns det möjlighet att vara på fritidshemmet. Dit kommer barnen innan och efter skolan. Barnen går i den kommunala skolan i området som heter Mario Quintana. Det betyder mycket för familjerna att ha sina barn i stimulerande miljöer utanför slumområden de kommer ifrån. På så vis förebyggs även risken att de hamnar i gäng och begår brott.

På Hoppets Hem finns också ett krishem som tar hand om barn som behöver placeras akut. Det är socialtjänsten som i samråd med Hoppets hem placerar barnen. Det brukar vara ungefär 20 omhändertagna barn åt gången och det är olika orsaker till placeringarna. Ofta handlar det om föräldrar som är missbrukare om missköter sina barn eller att barnet övergivits. Barnen finns då på hemmet dygnet runt tills utredningarna är klara. På Hoppets hem arbetar man målmedvetet för att vistelsen för varje barn skall bli så kort som möjligt. Man ser på möjligheten för barnen att kunna återvända till sina hem eller om anhöriga finns, alternativt få stödfamilj eller adoptivföräldrar. På hemmet bor barnen hela dygnet, men bor om det är möjligt hos annan familj under helgerna. Hoppets Hem har varit till stor hjälp och räddning för många barn sedan verksamheten startade.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Brasilien, Kriscenter & barnklinik

Brasilien Kriscenter och barnklinik.jpg
Brasilien Kriscenter och barnklinik.jpg

Hoppets klinik grundades 1998 (av Mary Taranger) för att kunna ta emot HIV-smittade barn. Idag finns det plats för 42 barn på kliniken. Samtliga barn har placerats på kliniken efter domstolsbeslut om vård. Barnen som kommer till kliniken lider av bland annat psykisk ohälsa, hepatit C, tuberkulos, syfilis, hiv, cancer och andra sjukdomar. Målsättningen är att ge barnen omsorg, vård och beskydd. Sjuksköterskor, barnsköterskor, barnskötare, psykolog och fritidsledare finns i verksamheten till hjälp för barnen.
De flesta av barnen har en diagnos eller står under utredning när de kommer. Flera av barnen har omhändertagits av sociala myndigheter i samband med födseln. Många av barnen har föräldrar som är missbrukare och barnen som föds är inte önskade. En del av barnen som kommer är mycket svaga och sjuka när de kommer till kliniken och flera av barnen har kraftig abstinens efter droger då deras mamma missbrukat under graviditeten. Kliniken har stor betydelse för barn som behöver vård och som saknar föräldrar som kan ta hand om dem. Under åren som gått har många barn som vårdats på kliniken kunnat adopteras till kärleksfulla ofta barnlösa familjer.

Alla barn borde ha rätten att växa upp i trygghet, men många barn överges av sina föräldrar redan då de föds.