Förskolor & läxhjälp

På öarna Boipeba och Barcelos do Sul i norra Brasilien lever det fattiga fiskefolket. På öarna understöder vi läxläsningsklasser och förskole-
verksamheter som drivs av den lokala organisationen Missao Pescadores. Barnen som kommer till förskolorna och läxhjälpen kommer från fattiga familjer där föräldrarna ofta är missbrukare och även analfabeter.

Innan ett barn skrivs in på förskolan eller i läxhjälpen görs hembesök. Man försöker få en bild av barnets situation och skapa en dialog med föräldrarna. En dialog man sedan bygger vidare på. Tack vare läxhjälpen och förskolorna får barnen en plats att vara trygg på under dagarna. När barnen blivit inskrivna får de kläder, mat, hälsokontroller och skolmaterial. Även tandborstar delas ut då många har väldigt dåliga tänder.
Det finns drygt 220 barn inskrivna i verksamheterna. Barn med ensamstående föräldrar, barn som lever med missbrukande föräldrar och barn vars föräldrar inte har någon försörjning prioriteras plats. Målsättningen med förskolorna är att barnen ska få stimulans, omsorg och grundläggande kunskaper för att kunna börja skolan. Barnen kommer från fattiga familjer där våld och misshandel är vanligt, många är understimulerade och apatiska när de kommer till förskolan. På förskolorna blir barnen bekräftade och sedda och de gör framsteg tack vare utbildade pedagoger.

Skapa dialog
Läxhjälpen finns till för barn som går i skolan, men som inte har någon vuxen hemma som kan hjälpa till med läxorna när skoldagen är slut, då många föräldrar på öarna är analfabeter. Denna verksamhet är mycket viktig för att barnen inte ska hamna i fel umgänge och för att de ska få det stöd de behöver. På läxhjälpen finns möjlighet för samtalsstöd om något av barnen behöver. Personalen gör regelbundet hembesök även hos barn i läxhjälpen för att se över miljö och hemsituation och för att på bästa sätt kunna hjälpa barnen.

Barnprostitution
Tyvärr förekommer organiserad barnprostitution på öarna. Föräldrarna har informerats om riskerna för övergrepp när man lämnar sina barn ensamma hemma. Sexuella övergrepp har ökat på grund av den ökande turismen. Vid ett flertal tillfällen har medarbetarna larmat socialtjänst och polis då man upptäckt organiserad barnprostitution. Tyvärr är det heller inte ovanligt att föräldrarna ser möjligheten att tjäna pengar genom att använda sina barn i prostitution. Vi gör allt vi kan för att skydda barnen samtidigt som vi informerar föräldrar och omgivning om att prostitution är olagligt. Samarbetet med socialtjänst har fungerat bra och man har tillsammans med dem genomfört regelbundna kampanjer och gett upplysning om att det är straffbart att köpa och sälja sex av barn.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att skydda barnen – personal, myndigheter, skola och kyrka.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Brasilien, Förskolor & läxhjälp