Zambia_MIOHCD

Förändrings­arbete som gör skillnad

I Zambia har tillgången till alkohol ökat kraftigt då multinationella bryggerier har köpt upp små bryggerier och växlat upp produktionen. Alkoholkonsumtionen och den utbredda fattigdomen pekar mot en mörk framtid om inget görs.

På landsbygden i Mpongwe-området arbetar vi med ett påverkans- och förändringsarbete med anledning av den höga alkoholkonsumtionen bland både barn, unga och vuxna. Projektet innefattar kvinnoprojekt, fotbollsprojekt och påverkans/upplysningsarbete. Folket i byarna saknar kunskap och information om alkoholens negativa inverkan på kroppen och vad missbruk får för konsekvenser för individen och familjen. Lokala bryggerier destillerar sprit som inte kontrolleras av någon myndighet och priset på alkohol är extremt lågt. Tidigare var det främst männen som stod för den stora delen av missbruket men nu ser man även en ökning bland kvinnor. Som en konsekvens av hunger och dåliga förebilder börjar barn använda alkohol. Den är billig och det finns gott om alkoholhaltigt avfall som dumpas i regionen. Konsekvenserna av det höga alkoholmissbruket resulterar i en ökning av arbetslöshet, prostitution, våld i hemmen, barnäktenskap, ökad brottslighet, tidiga graviditeter, trafikolyckor, sjukdomar relaterade till alkoholmissbruk, barn som hoppar av skolan och psykisk ohälsa. De flesta vet inte hur man kan ändra sitt beteende och har inga metoder för hur de ska gå till väga.

Utbildning förändrar

Den lokala organisationen arbetar för att nå mål man kommit överens om tillsammans med byledare och på individnivå. Förändringsarbetet har redan påbörjats i den första byn, Kantatamwe och byledningen har identifierat sina största problem. Tillsammans med ett nätverk av organisationer som är specialister inom psykosocial hälsa, mental hälsa och missbruk arbetar man för att barnen ska få det bättre i den miljö de befinner sig i. Alkoholanvändning under graviditet är tyvärr vanligt. En kartläggning har gjorts hos gravida kvinnor som visar att 98% dricker alkohol och 86% anses ha alkoholproblem. Hälsoklinikerna började som ett resultat av detta ett aktivt arbete med att informera om konsekvenserna av alkoholintag. Kvinnorna får råd och hjälp att minska eller helt avsluta sitt intag. För att ge kvinnor en möjlighet att kunna försörja sig och sina barn har man startat upp en sömnadskurs. På kursen får de även möjlighet att dela med sig av sin historia som innehåller missbruk, misshandel, kamp, sorg, ångest och depression. En del har blivit övergivna av sina män och har många att försörja. Nu sprudlar det av liv i kvinnorna och de har fått tillbaka hoppet tack vare kurserna.

Zambia_MIOHCD
Zambia_MIOHCD

– Vi vill skapa förutsättningar till förändring, där folkrörelser blir en drivkraft till att forma ett bättre och tryggare samhälle,

säger Annette Sandwall som tillsammans med sin pappa, läkare Gunnar Holmgren, är initiativtagare till projektet.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Zambia, Förändringsarbete