Förändringsarbete som gör skillnad

Vi vill vara en röst för barn i utsatthet och ge barn en möjlighet att höras. Vi vill öka kunskap om barnens levnadsvillkor och vi strävar efter långsiktiga bestående förändringar. Detta gör vi genom att erbjuda barn skydd, utbildning och hälsa. Alkoholmissbruket bland barn och vuxna i Mpongwe är stort, vår partner arbetar för att bland annat sprida kunskap om alkoholens förödande konsekvenser.

I Zambia är marginalerna små och den ekonomiska sårbarheten stor. Över 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom och mer än hälften av barnen under fem år är undernärda. I Mpongwe området i norra Zambia arbetar vi tillsammans med en lokal organisation, Mpongwe In Our Hearts Community Development (MIOHCD), för att informera och minska alkoholmissbruket bland barn och vuxna. Många av folkhälsoproblemen i Zambia är orsakade av den ökade konsumtionen av alkohol. Mitt i detta lever barn, som far illa och som tidigt lär sig att använda alkohol.

Zambia Påverkan.jpg
Zambia Påverkan.jpg

Det är inte bara männen som dricker alkohol utan även kvinnorna. Konsekvensen blir att många barn saknar någon vuxen som ser efter dem då föräldrarna är berusade. Det förekommer mycket våld i missbrukarhemmen, där barn och kvinnor är speciellt utsatta. De familjer som lever i missbruk saknar ofta arbete och de som har ett arbete missköter det ofta och får sämre inkomst. Detta resulterar i att de inte har möjlighet att skicka sina barn till skolan. Tyvärr har även barnen tillgång till alkohol och man ser barn som blivit missbrukare i mycket låg ålder. I området finns avstjälpningsplatser där lastbilar tippar alkoholhaltigt avfall vilket gör att tillgången är extremt stor för alla, även barn.

Den grundläggande förståelsen kring alkoholens effekter är viktig för att familjer skall få en hållbar framtid. Vi ser redan att MIOHCD:s arbete har skapat efterfrågan till att nå en förändring. I detta vill vi vara med och stärka och kapacitetsutveckla för att nå långsiktiga hållbara resultat.

Zambia Påverkan.jpg
Zambia Påverkan.jpg

Folket i byarna saknar kunskap och information om alkoholens påverkan på kroppen och vad den ger för konsekvenser för individen och för familjen. De flesta vet inte heller hur man kan förändra sitt beteende och har inga metoder för hur de skall göra. Den lokala organisationen bedriver arbetet på plats. De ger verktyg och information för hur man ska kunna lämna alkoholmissbruket. De arbetar för att nå de mål som man har kommit överens om tillsammans med byledare, men också på individnivå.

Byn identifierar själva sina största problem och samtal förs med den lokala partnern. När byfolket själva blir uppmärksammade på sin höga alkoholkonsumtion vill de flesta få till en förändring och en folkrörelse byggs upp. Byfolket blir medvetna om att mycket lidande orsakas av alkoholen. Man informerar, ger hjälp och stöd för att hitta vägar fram och ut ur missbruk. Man samtalar om alternativa sysselsättningar för att ge möjlighet till långvarig förändring.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Zambia, Förändringsarbete

Zambia Påverkan Holmgren.jpg

Historien bakom familjen Holmgren


Annette är tillsammans med sin pappa, läkare Gunnar Holmgren initiativtagare till projektet. Hon föddes i Zambia och familjen flyttade till Sverige när hon var nio år gammal.

Med hjärtat kvar för Zambia fick hon se hur den ökande alkoholkonsumtionen och den alltmer utbredda fattigdomen pekade mot en mörk framtid om inget gjordes för att förändra situationen. Tillsammans med sin pappa, som är född och uppvuxen i Mpongwe, letade de efter metoder som kunde skapa engagemang bland byborna runt Mpongwe. Målsättningen och förhoppningen var att få ner den höga alkoholkonsumtionen. Projektet Inshila, som betyder ”stig” på det lokala språket lamba är igång. Enligt en första undersökning hade 80% av befolkningen i Kantatamwe oroande höga alkoholvanor, 70% i Ibenga, 64% i Chowa. Anna och Enar Holmgren är Annettes farmor och farfar och det i deras fotspår som Annette bildade den ideella föreningen Anna and Enar Holmgren Foundation, AEH.

Zambia Påverkan.jpg

Berättelsen bakom familjen Holmgren i Zambia börjar redan när Enar Holmgren kom till byn Mpongwe 1935 som 22-åring. Han hade då lämnat ön Gotland för att bege sig med båt till Sydafrika och sedan med ånglok till Nord Rhodesia (dagens Zambia) för att avlösa ett missionärspar där. Enar var ensam vit i området, utan att kunna språket lamba. Efter en tid fick han möjlighet till semester och åkte då till Zululand där han träffade Anna Ohlson. Anna hade lämnat Dala-Järna för att arbeta som missionär på en missionsstation i Zululand. Anna och Enar gifte sig och Anna följde lite motvilligt med till denna avlägsna by, mitt i elefant- och lejonstråken i Mpongwe, Zambia.

Anna och Enar Holmgren blev kvar i nästan 50 år. De fick fem pojkar och elva barnbarn. Deras första barn blev förlöst av Enar längs en landsväg då de var på väg att skaffa hjälp i staden. Anna och Enar blev nära vänner med byborna där Enar bland annat arbetade med att översätta bibeln till det lokala språket. Efter andra världskriget var levnadsförhållandena svåra i Zambia och de blev avrådda av en tjänsteman att stanna kvar. De trodde inte att de skulle överleva med de stora hot som fanns på den isolerade platsen. Men deras kärlek till Zambia och till dess folk övervann allt och det är i deras fotspår, med deras djupa kärlek till befolkningen och miljön som initiativet nu är igång.