Yrkesutbildning som förändrar


Det sexuella våldet är mycket utbrett i DR Kongo. Rapporter visar att tolv procent av landets kvinnor har utsatts för våldtäkt och i vissa områden är andelen ännu högre. I projektet Låt Afrika leva, LAV, får våldtagna och utstötta kvinnor rehabilitering och möjligheter att gå vidare i sina liv.

BarnSamariten samarbetar med den lokala partnern LAV i ett projekt med målet att ge unga kvinnor, som har utsatts för sexuellt våld, en utbildning och hjälp att starta egna företag för att bli självförsörjande. De våldtagna kvinnorna blir ofta utstötta från sina familjer och lämnas åt sitt öde. Förutom de psykiska såren är de ofta fysiskt skadade och inte sällan har de barn som resultat av våldtäkterna.

Sexslavar
En del av kvinnorna har hållits som sexslavar i skogen av beväpnade grupper och andra har tvingats att jobba i gruvor och där utsatts för grova övergrepp. De har varit med om ohyggliga saker och de behöver hjälp att bearbeta sina erfarenheter.
I projektet får de samtalshjälp, både individuellt och i grupp. Dessutom får de utbildning kring HIV, hälsa och hygien, mänskliga rättigheter och jämlikhet. De lär sig även läsa och skriva. För att kunna försörja sig och sina barn lär de sig att sy och får utbildning i företagsekonomi. De lär sig även läsa och skriva. Efter en tio månader lång utbildning får kvinnorna en symaskin samt ett startpaket med tyger och annat de behöver för att komma igång med ett företag i textilbranschen. Ofta går kvinnorna från att ha varit stigmatiserade till att bli respekterade företagare. Många gånger välkomnas de också tillbaka till sina familjer.
De flickor som inte kan komma tillbaka till sin by eller någon familj får hjälp att tillsammans starta ett kooperativ där flera ensamma flickor med barn stöttar varandra i en verksamhet och ett hushåll. Detta har varit väldigt lyckat.
BarnSamariten stödjer två center som ligger utanför Bukavu, platserna heter Luhwindja och Bideka. Här går cirka 30 unga kvinnor mellan 15-21 år. De flesta av dessa kvinnor har varit utsatta för någon form av sexuellt våld dock inte alla.

Förskola
På varje center finns en förskola för kvinnornas barn. Varje morgon kl 9.00 öppnar förskolan och den håller öppet till 15.00, då barnens mamma slutar sin dag. Förskolorna är nybyggda och ligger på samma område där deras mammor går. Det är pedagogiska och stimulerande miljöer där det finns tid för lek, pyssel, rita och måla. Nu finns även en lekplats med gungor, karusell, gungbräda och rutschbana. Denna plats är högt älskad av barnen. Självklart får barnen mat under dagen.

Läget är bekymmersamt i DR Kongo. Var med och stöd vårt arbete
för unga utsatta kvinnor!

Vill du bli månadsgivare? Klicka på knappen och välj DR Kongo, Hjälp till självhjälp

DR Kongo LAV sömnad.jpg
DR Kongo LAV.jpg

Samtal och terapi
Många av flickorna mår psykiskt dåligt. Våldtäkt, ensamhet och oönskad graviditet har gjort många av dem nedstämda och deprimerade. LAV hjälper flickorna med en individuell psykologisk handlingsplan. Flickorna får möta psykolog i enskilda samtal och så småningom även lära sig samtala om sina upplevelser i grupp för att kunna hjälpa varandra. Fortlöpande försöker LAV möta flickornas biologiska familjer för att stärka banden mellan flickorna och familjerna.

Odling och djurhållning
I början av 2018 påbörjades ett jordbruksprojekt i Luhwindja för att hjälpa den fattiga befolkningen och framför allt de våldtagna unga kvinnorna med försörjningen. I DR Kongo lider många brist på mat och det i sin tur leder till undernäring. För att kunna hjälpa både med akuta och långsiktiga insatser vet vi att jordbruksprojektet är viktigt. Vi arbetar med att främja kvinnornas möjlighet till långsiktig försörjning genom jordbruk och sömnad. Kvinnorna kommer även att lära sig djurskötsel. Ett hönshus och ett grisstall finns nu på plats och drömmarna om vad jordbruksprojektet ska kunna få betyda är stora. Förutom att grisen är en källa till näring, är gödseln ett tillskott som bidrar till större skördar. En värphöna ger ägg som genererar inkomst.

Examen
I samband med avslutad kurs får varje flicka ett startpaket som bl.a. innehåller en symaskin. Paketet hjälper henne att komma igång med sitt företag. Du kan köpa en symaskin i vår gåvoshop, den kostar 1300 kr

DR Kongo LAV Maria.jpg

Maria blev våldtagen och gravid men idag kan hon le igen!

Maria* är född i Luhwindja i DR Kongo och hon är idag 19 år gammal. Hon föddes in i en familj med sju syskon.

DR Kongo LAV.jpg

Mugolis liv förvandlades

Mugoli* är en av deltagarna i projektet som riktar sig till de unga kvinnor som våldtagits och misshandlats och som har fått barn som resultat av övergreppen.