Yrkesutbildning som förändrar

I DR Kongo bär många kvinnors kroppar på spår av misshandel och våldtäkter. Rapporter visar att tolv procent av landets kvinnor har utsatts för våldtäkt och i vissa områden är andelen ännu högre.

BarnSamariten har ett samarbete med den lokala organisationen LAV - Låt Afrika leva. Målet att ge unga kvinnor, som har utsatts för sexuellt våld, en utbildning och hjälp att starta egna företag för att bli självförsörjande. Kvinnorna blir ofta utstötta från sina familjer och lämnas åt sitt öde. Förutom de psykiska såren är de ofta fysiskt skadade och inte sällan har de barn som resultat av våldtäkterna. BarnSamariten stödjer två yrkescenter som ligger utanför Bukavu, i Luhwindja och Bideka. Cirka 30 unga kvinnor mellan 14-22 år utbildas till sömmerskor varje år. Urvalet till denna ettåriga utbildning görs utifrån ett antal förutbestämda kriterier för att nå de mest sårbara kvinnorna. Det alla har gemensamt är att de fallit offer för sexuellt våld och att de har fått barn som ett resultat av våldtäkter. En del kvinnor har hållits som sexslavar i skogen av beväpnade grupper och andra har tvingats att jobba i gruvor och där utsatts för grova övergrepp. De har varit med om ohyggliga saker och de behöver hjälp att bearbeta sina erfarenheter. Kvinnorna som antas till kurserna utbildas till sömmerskor men de får även kurser i hiv, hälsa och hygien, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, jämlikhet, alfabetiseringskurser och enkel företagsekonomi.

Förskola för kvinnornas barn

På varje center finns det en förskola för kvinnornas barn som BarnSamariten bidrar till. Tack vare förskolorna får även barnen hjälp och de utvecklas i en trygg och stimulerande miljö, där det finns tid för både inom- och utomhuslek.

Samtalsstöd & rehabilitering

I projektet får kvinnorna samtalshjälp, både individuellt och i grupp. Många mår psykiskt dåligt. Våldtäkt, ensamhet och oönskad graviditet har gjort dem nedstämda och deprimerade. De får en individuell psykologisk handlingsplan och får möta psykolog i enskilda samtal och så småningom även lära sig samtala om sina upplevelser i grupp för att kunna hjälpa varandra. Fortlöpande försöker man möta flickornas biologiska familjer för att stärka banden mellan flickorna och familjerna. Detta har varit en lyckad insats och många har kunnat återvända till sin hemby med nyvunna kunskaper som sömmerskor.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj DR Kongo, Hjälp till självhjälp

Examen

Målet med yrkeskurserna är att kvinnorna ska bli självförsörjande. Dagen då de tar sin examen är stor. De får ett startpaket som bland annat innehåller en egen symaskin för att de ska kunna starta upp en egen småskalig affärsverksamhet. Kvinnorna går från att ha varit stigmatiserade till att bli respekterade i sina byar och många av de unga kvinnorna har välkomnats tillbaka till sina familjer. De flickor som inte kan komma tillbaka till sin by får hjälp att tillsammans starta ett kooperativ där flera ensamma flickor med barn stöttar varandra i en verksamhet och ett hushåll. Detta har varit väldigt lyckat.

Köp ett startpaket med en symaskin, sax, måttband, tråd och tyg till en kvinna så hon kan starta en egen småskalig affärsverksamhet efter yrkesutbildningen. Det kostar 1300 kr och blir en värdefull gåva för lång tid framöver.

DR Kongo_LAV
DR Kongo_LAV
DR Kongo LAV.jpg

Maria blev våldtagen och gravid, men idag kan hon le igen!

Maria* är född i Luhwindja i DR Kongo. Hon föddes in i en familj med sju syskon. Pappan var minröjare. När hon var knappt 15 år blev hon brutalt våldtagen och gravid som ett resultat av våldtäkten. Hon blev utslängd hemifrån. Hon var en skam för familjen. Hon förlorade allt hopp, var ensam och gravid. Hon födde sin son under mycket smärta och fick bo hos sin mormor med sin son men det var oerhört fattigt. Vissa dagar fanns det något att äta, andra dagar fanns det ingenting och de svalt. Hon förlorade livsglädjen. En dag fick hon höra talas om ett projekt för unga kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld. Hon sökte upp projektet och anmälde sitt intresse om att få börja i sömnadskursen. Hon fick beskriva sin situation och registrera sig och skulle sedan få besked om hon blivit antagen.

Maria berättar:

Efter nio månaders träning och två månaders praktik syr jag idag kläder till olika kunder och jag har fått min värdighet tillbaka. Tänk att jag har blivit värdefull för andra kvinnor och att de frågar efter mina kunskaper och att jag får sy till dem. Människor i mitt samhälle beställer sina kläder av mig och jag kan hjälpa dem. De pengar som jag får in hjälper mig att ta hand om min son och min mormor som tog hand om mig när jag var ensam och hade det svårt. Idag kan jag le igen eftersom mitt liv har förändrats. Jag har fått mitt liv tillbaka och de som jagade bort mig från min by, även min far, hälsar mig idag välkommen hem och han vill sluta fred med mig. Vad jag kan se har mitt värde återställts. De som stängde dörren för mig respekterar mig och frågar efter min kunskap. Jag drömmer om att kunna träna och hjälpa andra utsatta flickor så som jag har fått hjälp. Jag vill säga tack till LAV och till BarnSamariten som hjälpt mig att återfå min värdighet och mitt liv. TACK!

Marias son är idag 4 år gammal. Han har också fått hjälp och går i förskolan som vi understöder.

*Maria heter något annat i verkligheten.