Yrkesutbildning som förändrar


Det sexuella våldet är mycket utbrett i DR Kongo. Rapporter visar att tolv procent av landets kvinnor har utsatts för våldtäkt och i vissa områden är andelen ännu högre. I projektet Låt Afrika leva, LAV, får våldtagna och utstötta kvinnor rehabilitering och möjligheter att gå vidare i sina liv.

BarnSamariten samarbetar med den lokala partnern LAV i ett projekt med målet att ge unga kvinnor, som har utsatts för sexuellt våld, en utbildning och hjälp att starta egna företag för att bli självförsörjande. De våldtagna kvinnorna blir ofta utstötta från sina familjer och lämnas åt sitt öde. Förutom de psykiska såren är de ofta fysiskt skadade och inte sällan har de barn som resultat av våldtäkterna.

Sexslavar
En del av kvinnorna har hållits som sexslavar i skogen av beväpnade grupper och andra har tvingats att jobba i gruvor och där utsatts för grova övergrepp. De har varit med om ohyggliga saker och de behöver hjälp att bearbeta sina erfarenheter.
I projektet får de samtalshjälp, både individuellt och i grupp. Dessutom får de utbildning kring HIV, hälsa och hygien, mänskliga rättigheter och jämlikhet. De lär sig även läsa och skriva. För att kunna försörja sig och sina barn lär de sig att sy och får utbildning i företagsekonomi. De lär sig även läsa och skriva. Efter en tio månader lång utbildning får kvinnorna en symaskin samt ett startpaket med tyger och annat de behöver för att komma igång med ett företag i textilbranschen. Ofta går kvinnorna från att ha varit stigmatiserade till att bli respekterade företagare. Många gånger välkomnas de också tillbaka till sina familjer.
De flickor som inte kan komma tillbaka till sin by eller någon familj får hjälp att tillsammans starta ett kooperativ där flera ensamma flickor med barn stöttar varandra i en verksamhet och ett hushåll. Detta har varit väldigt lyckat.
BarnSamariten stödjer två center som ligger utanför Bukavu, platserna heter Luhwindja och Bideka. Här går cirka 30 unga kvinnor mellan 15-21 år. De flesta av dessa kvinnor har varit utsatta för någon form av sexuellt våld dock inte alla.

Förskola
På varje center finns en förskola för kvinnornas barn. Varje morgon kl 9.00 öppnar förskolan och den håller öppet till 15.00, då barnens mamma slutar sin dag. Förskolorna är nybyggda och ligger på samma område där deras mammor går. Det är pedagogiska och stimulerande miljöer där det finns tid för lek, pyssel, rita och måla. Nu finns även en lekplats med gungor, karusell, gungbräda och rutschbana. Denna plats är högt älskad av barnen. Självklart får barnen mat under dagen.

DR Kongo LAV sömnad.jpg
DR Kongo LAV.jpg

Samtal och terapi
Många av flickorna mår psykiskt dåligt. Våldtäkt, ensamhet och oönskad graviditet har gjort många av dem nedstämda och deprimerade. LAV hjälper flickorna med en individuell psykologisk handlingsplan. Flickorna får möta psykolog i enskilda samtal och så småningom även lära sig samtala om sina upplevelser i grupp för att kunna hjälpa varandra. Fortlöpande försöker LAV möta flickornas biologiska familjer för att stärka banden mellan flickorna och familjerna.

Odling och djurhållning
I början av 2018 påbörjades ett jordbruksprojekt i Luhwindja för att hjälpa den fattiga befolkningen och framför allt de våldtagna unga kvinnorna med försörjningen. I DR Kongo lider många brist på mat och det i sin tur leder till undernäring. För att kunna hjälpa både med akuta och långsiktiga insatser vet vi att jordbruksprojektet är viktigt. Vi arbetar med att främja kvinnornas möjlighet till långsiktig försörjning genom jordbruk och sömnad. Kvinnorna kommer även att lära sig djurskötsel. Ett hönshus och ett grisstall finns nu på plats och drömmarna om vad jordbruksprojektet ska kunna få betyda är stora. Förutom att grisen är en källa till näring, är gödseln ett tillskott som bidrar till större skördar. En värphöna ger ägg som genererar inkomst.

Examen
I samband med avslutad kurs får varje flicka ett startpaket som bl.a. innehåller en symaskin. Paketet hjälper henne att komma igång med sitt företag. Du kan köpa en symaskin i vår gåvoshop, den kostar 1300 kr

Läget är akut i DR Kongo! Mycket behöver förändras. Stöd vårt arbete för unga utsatta kvinnor.

DR Kongo LAV Maria.jpg

Maria blev våldtagen och gravid men idag kan hon le igen!


Maria* är född i Luhwindja i DR Kongo och hon är idag 19 år gammal. Hon föddes in i en familj med sju syskon. Pappan var minröjare. När hon var knappt 15 år blev hon brutalt våldtagen och gravid som ett resultat av våldtäkten. Hon blev utslängd hemifrån och när det visade sig att hon blivit gravid ville hennes pappa aldrig någonsin se henne igen. Ingen lyssnade på hennes historia om hur det hänt utan hon var en skam för familjen och blev utslängd hemifrån. Hon förlorade allt hopp och visste inte vad som skulle hända. Hon var ensam och gravid och födde sin son under mycket smärta. Hon fick bo hos sin mormor med sin son men det var oerhört svårt då de var mycket fattiga. Vissa dagar fanns det något att äta, andra dagar fanns det ingenting och de svalt. Hon förlorade livsglädjen och allt hopp.

Med Guds nåd blev jag antagen till att bli skräddare/sömmerska. Det var en mycket stor dag!

En dag fick hon höra talas om LAVs projekt för unga kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld. Hon sökte upp LAV och anmälde sitt intresse om att få börja i sömnadskursen. Hon fick beskriva sin situation och registrera sig och skulle sedan få besked om hon blivit antagen.

DR Kongo LAV.jpg

Maria berättar vidare:
Efter nio månaders träning och två månaders praktik syr jag idag kläder till olika kunder och jag har fått min värdighet tillbaka. Tänk att jag har blivit värdefull för andra kvinnor och att de frågar efter mina kunskaper och att jag får sy till dem. Människor i mitt samhälle beställer sina kläder av mig och jag kan hjälpa dem. De pengar som jag får in hjälper mig att ta hand om min son och min mormor som tog hand om mig när jag var ensam och hade det svårt. Idag kan jag le igen eftersom mitt liv har förändrats. Jag har fått mitt liv tillbaka och de som jagade bort mig från min by, även min far, hälsar mig idag välkommen hem och han vill sluta fred med mig. Vad jag kan se har mitt värde återställts. De som stängde dörren för mig respekterar mig och frågar efter min kunskap. Jag drömmer om att kunna träna och hjälpa andra utsatta flickor så som jag har fått hjälp. Jag vill säga tack till LAV och till BarnSamariten som hjälpt mig att återfå min värdighet och mitt liv. TACK!

Marias son är idag 4 år gammal och han heter Bisibwa. Han har också fått hjälp och går i förskolan som vi understöder.

*Maria heter något annat i verkligheten.