Hygienpaket gör skillnad


Var med i kampen för flickors lika villkor. Sedan vi började vårt arbete i Etiopien har vi försökt att stärka flickorna då de är särskilt utsatta bland annat som följd av tidiga äktenskap och graviditeter.

När flickorna erbjuds utbildning blir de också medvetna om sina rättigheter och de stärks som individer. Utbildning är inte bara en rättighet utan även en nyckel till självständighet. Hygienpaket hjälper flickorna att kunna gå i skolan även under sin menstruation. Många flickor som växer upp på landsbygden saknar det som vi tar för givet som trosor och bindor. När flickorna fick sin menstruation uteblev de tidigare från skolan. Idag kan de gå även under sin menstruation. Hygienpaket delas ut en gång i månaden under läsåret. För varje år som en flicka går i skolan ökar hennes framtida inkomst med cirka 10 procent.

I samarbete med sjuksköterskor kopplade till byskolorna informeras flickorna om hur de ska ta hand om sig och hur de ska sköta sin hygien under sin menstruation. Tack vare dessa samtal blir det naturligt att beröra ämnen som könsstympning, preventivmedel, barnäktenskap och graviditet.

Hygienpaketen innehåller: trosor, bindor, tvål, salva och paracetamol. Hygienpaket till en flicka kostar
400 kronor och räcker ett helt år. De delas ut en gång i månaden under hela året.

Etiopien_hygien

Alamnesh berättar att innan hon fick hygienpaketen varje månad så stannade hon hemma under sin menstruation då hon saknade bindor och trosor. Nu kan hon gå i skolan varje dag precis som killarna och är mycket glad för hygienpaketen:

- Hygienpaketen hjälper mig att slutföra mina studier, säger Alamnesh.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Etiopien, Hälsa & hygien