Trädplantering.jpg

Trädplantering

Etiopien

Träd förbättrar klimatet och man får frukt, virke och ved. Träden blir till nytta även för kommande generationer.

Vi stöder ett jordbruksprojekt som är kopplat till de byskolor vi understöder i Etiopien. De planterarar olika sorters träd, både fruktträd och andra sorter som lämpar sig i dessa områden. Trädplanteringen betyder mycket för folket och är en viktig del i att hjälpa utsatta familjer. En medelstor planta kostar 30 kr.
För 150 kr bidrar du med fem plantor.

Andra gåvor från Etiopien

Gåvobevis Get.jpg
350 kr

Gåvobevis Hygienpaket.JPG
400 kr

Gåvobevis Majsmjöl.jpg
480 kr

Gåvobevis Ko.jpg
3 200 kr