Byskolor bidrar till förändring

Published:

NB_april_23

Livet kan kännas väldigt orättvist när man ser sig om i världen. Vi väljer inte var vi föds och vi kan inte styra över omständigheter som drabbar vissa länder och regioner. Genom åren har vi mött många barn och ungdomar med olika livsöden. Trots allt tungt och svårt så är det hoppfullt och meningsfullt när vi kan få vara med och göra skillnad

Vi fortsätter att driva våra fem byskolor som ligger på landsbygden i södra delen av Etiopien. Det är 3 232 elever inskrivna i skolorna, åk 1–8. Skolorna är enkla men de fyller en viktig funktion, att barn och ungdomar får möjligheten att gå i skolan. Eleverna känner stolthet när de går till skolan och slipper för en stund att axla ansvar med att bära vatten, samla ved och hjälpa till hemma. På skolan finns flera klassrum, tillgång till rent vatten, separata toaletter för flickor och pojkar och ett odlingsprojekt kopplat till skolorna som har förbättrat både elever och bybors vardag.

Engagemanget för skolorna har funnits länge. Att skolorna är betydelsefulla för alla i området är tydligt. Områdena som skolorna ligger i är mycket fattiga och en bra skola ger barnen nya möjligheter för framtiden. Byborna är engagerade och de tar hand om skolorna, de håller gräset kort på skolområdet och ser till att staketen runt skolområdet är helt. När man har dragit in vatten till skolorna eller gjort andra insatser så har egeninsatsen från byborna varit i form av arbetskraft. De är rädda om sin skola och stolta över att den finns. En av våra främsta uppgifter som organisation är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation. Vi drömmer om en hållbar förändring för de människor som vi möter genom våra hjälpinsatser.

Enligt traditionen ska främst flickorna vara hemma och hjälpa till med hushållssysslorna. Tack vare byskolorna och dialogen som finns lokalt mellan skola och föräldrar, låter de döttrarna gå till skolorna i lika stor utsträckning som pojkarna. Detta är något vi är stolta över då vår partner under många år arbetat för flickornas rätt till utbildning. Vi har även sett att barnäktenskap och tidiga graviditeter förhindrats när flickorna får gå i skolan.

När man kommer till våra byskolor i Etiopien slås man av den fattigdom människorna lever i. Förutom fattigdom står Etiopien inför hunger, korruption, svag infrastruktur och dålig tillgång till utbildning med en analfabetism på cirka 50 procent. Det är ett av världens fattigaste länder.

Befolkningen uppgick 2022 till 113,7 miljoner. 48% av befolkningen lever under den internationella fattigdomsgränsen, 1,90 dollar per dag, enligt Globalis.

Besazh

Besazh kommer från byn Harru. Hon går sista året på gymnasiet. Hennes dröm är att bli gymnasielärare. Hon skriver:
– När jag växte upp var det inte självklart att få gå i skolan och hungern hemma var svår. Den tvingade oss barn att arbeta dagligen för att få något att äta, men så fick vi kännedom om skolan i Harru. Den förändrade faktiskt hela mitt liv. När jag började i skolan fick jag nya vänner och grundläggande kunskaper om hur jag skulle ta hand om mig och skydda mig mot sjukdom och infektioner. Eftersom min familj var mycket fattig fick jag ett skolstöd för att kunna gå i skolan. Skolstödet var avgörande för att mina föräldrar skulle godkänna att jag började skolan. Jag går nu sista året på gymnasiet och vill bara säga tack för allt stöd som ni har gett mig genom åren. Tack för att ni inte lämnade mig utan att ni gav mig möjligheten att få gå i skolan. Det har förändrat hela min framtid. Tack!

NB_april_23
NB_april_23

Zewude

– Jag heter Zewude och kommer från en liten by som ligger utanför Entaye. I Entaye finns en grundskola som jag har gått i sedan jag var tio år. Min by ,Entaye, ligger i Oromiaområdet som ligger 250 km söder om huvudstaden Addis Abeba. Jag studerar nu på universitetet och drömmer om att bli sjuksköterska för att kunna hjälpa de människor som bor på landsbygden runt min hemby. Där det är många som är fattiga och sjuka.

Innan jag fick komma till byskolan var det inte möjligt för mig att gå i skolan. Främst berodde det på att det var komplicerat att ta sig till den statliga skolan som låg långt bort från vår hydda. Det tog ungefär två timmar att promenera dit och det hade varit lika långt tillbaka. Dessutom var det svår hunger hemma så jag och mina syskon fick hjälpa till i vardagsarbetet. Vi hade det svårt hemma och min mamma dog tidigt. Kvar blev jag, mina syskon och min pappa. Det var en stor sorg när mamma dog, hon var den starka i vår familj. Vi fick en hjälpande hand av 3D och BarnSamariten som bidrog till att ge oss mat under den svåraste perioden. Därefter inbjöds jag att få börja i byskolan. Det var en stor dag när pappa meddelade att jag skulle få börja i skolan. Jag var då tio år gammal. Skolan är verkligen en fin gåva till hela området runt Entaye.

Det var efter ett par år i skolan som jag träffade Bitte som arbetar med BarnSamariten i Sverige. Hon besökte mig och min familj och hon pratade med mig om mina drömmar för framtiden. Jag var så glad. Men en dag förändrades allt.

Överfallet

– Jag var på väg hem från skolan och blev överfallen av en man som hållit ögonen på mig under en tid. En man, mycket äldre än jag själv. Mannen drog med mig in i skogen och våldtog mig. Jag berättade för min pappa vad som hänt. Mannen kom och bad pappa om att få gifta sig med mig. Jag hade blivit med barn och tvingades att avbryta mina studier när jag som tolvåring blev bortgift till mannen som överfallit mig. Jag bodde med honom i en dålig hydda och blev åter gravid, strax efter att jag fött mitt första barn. Jag var gift med en bybo som tvingat mig in i äktenskap. Jag svalt hos honom och skulle samtidigt försöka ge mina barn mat.

En dag kom Worknesh som jobbar med 3D (BarnSamaritens samarbetspartner) på besök till min hydda. Hon kom som en hjälpande hand under en mycket svår period. De på skolan hade hört att jag var illa behandlad och de ville prata med mig om min man. Därefter beslutade byledningen att jag fick tillåtelse att lämna mannen då alla i byn såg att han slog mig ofta och behandlade mig dåligt. Jag fick hjälp att flytta till en annan by för att kunna börja om. Jag fick börja i Harruskolan som ligger i närheten av den nya by jag kom till. Folket var så snälla och tog hand om mig. Jag var så glad när jag fick börja skolan igen. Jag slutförde mina studier i grundskolan med mycket goda betyg och fick hjälp av BarnSamariten att studera vidare. Nu har jag kommit så långt att jag ska avsluta gymnasiet. Min dröm är att få gå vidare till universitetet och studera till sjuksköterska. Jag tror att min dröm kommer att gå i uppfyllelse, tack vare er.

Utöver att jag själv har fått hjälp så går nu mina egna barn också i byskolan som jag själv har gått i. Min äldste son går i åk 2 och min yngsta son i åk 1. Tack så mycket för allt ert stöd och all hjälp. Jag är gladare än någonsin nu och tror jag får en bra framtid!

Stort tack till dig som valt att stödja vårt arbete. Det är tack vare dig som gåvogivare som vi kan förändra liv för flickor som Besazh och Zewude. Med önskan om Guds välsignelse.

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare