Uppskattade insatser på öarna

Published:

NB_feb_2023

I samband med julen gjordes extra insatser för de allra fattigaste familjerna. Matkassar köptes in och filtar delades ut bland annat i Etiopien och Brasilien. Tacksamheten var stor.
Lilla Gisela på bilden uttryckte: - Är filten verkligen till mig? Tack, nu kan jag nog sova bättre när jag inte fryser. Matkassarna blev till stor glädje och julens glada budskap kunde leta sig in även i de fattigas hem.

När vi får rapporter från våra partners så blir man tacksam över alla goda insatser som görs både lokalt och från oss här i Sverige. Denna månad vill jag dela med mig av hälsningar från vår partner, Missao Pescadores, som arbetar på öarna utanför Brasiliens nordöstra kust. De arbetar med det fattiga fiskefolket och erbjuder bland annat förskola och läxhjälp för barnen. Monica som är projektansvarig för hjälpinsatserna har skickat en rapport där hon berättar om att de haft besök på öarna. En grupp med 30 volontärer har bistått projekten med sina yrkeskunskaper. De kommer från en kyrka på fastlandet. Bland dessa fanns lärare, läkare, tandläkare, psykolog och specialpedagoger. De hade samlingar och mottagningar i anslutning till förskolorna och läxhjälpen. De bjöd in både barn och föräldrar. Insatsen var mycket uppskattad. Hon berättar om den oas som projektet är för barnen och hur utsatta familjer får livsavgörande hjälp genom insatserna.

Monica skriver
Förskolorna och läxhjälpen är en trygg plats med utbildade pedagoger och annan personal. När barnen kommer till projekten lämnar de sin svåra verklighet för en stund och får ta emot av kärlek, omsorg, fostran, utbildning, lek och lärande. Nyckeln till att man lyckats etablera och verka långsiktigt på öarna är samverkan mellan projektet och kyrkan. Det har funnits volontärer som regelbundet kommit från fastlandet för att bistå verksamheten. Det är människor som investerat tid, kunskap och erfarenheter. De har en önskan om att få vara med och göra skillnad.

NB_feb_2023

Verksamheten bedrivs i huvudbyggnaden där det finns matsal, flera klassrum för läxhjälpsklasserna, ett större rum med små bord och stolar och en väl inredd läshörna med anslutande lekavdelning för de yngsta barnen. Det finns ett väl utrustat kök, toaletter och duschar. Ibland kommer barnen så pass smutsiga att de behöver få duscha innan de får på sig rena kläder och börjar sin dag. Det är även viktigt med hygienen för att förebygga smittspridning bland barnen. Både mask i magen, löss och skabb är vanligt förekommande. Vi har märkt att många barn blir förkylda, har hudproblem och inlärningssvårigheter. Vi vet att det har en koppling till matbrist. Därför är det extra viktigt för oss att fortsätta erbjuda näringsrik mat på förskolorna och i läxhjälpen.

Vi har haft ett utmanande år då vi fortsatt ta hand om skador efter pandemin. Verksamheten är i gång men svårigheter finns då matpriserna ökat mycket under 2022. Undervisningen i de kommunala skolorna är ofta bristfällig och det händer att barnen som kommer till vår läxhjälp inte kan läsa eller skriva trots att de går i skolan. Analfabetismen är utbredd på öarna. De flesta föräldrarna kan inte hjälpa sina barn med läxor. Därför stöder vi läxläsningsklasser för de barn som behöver. Detta är en långsiktig insats för att barnen ska kunna gå vidare i högre klasser och på sikt kunna påverka sin förmåga till försörjning.

Under året har det inträffat något som skapat skräck och oro på ön Boipeba. Det har skett tre mord och man tror att dessa har koppling till rivalitet mellan olika gäng som tagit sig till ön. Av rädsla vågade inte föräldrarna släppa i väg sina barn till projektet och det har varit en hård atmosfär. Det fanns påtagliga spänningar mellan byarna på ön på grund av narkotikan och konflikterna mellan människohandlare men tack och lov har polisen kommit från fastlandet för att hjälpa till, det har lugnat situationen. Med tanke på det som händer omkring oss så inser vi gång på gång vikten och behovet av hjälpinsatserna på öarna. Förskolorna är en plats som erbjuder trygghet, skydd och omsorg. Vi fortsätter att vägleda barnen och de unga och förklarar varför det är viktigt att de håller sig borta från droger och gäng. Vi vill ge dem ett ljus mitt i det mörker som omger dem. Att investera i barn är att investera i generationer, säger Monica.

Pedro

Pedro är ett bra exempel på att vår närvaro här på öarna verkligen är viktig, inte minst med anledning av att det sker kriminella handlingar i vår närhet som vi inte tidigare sett. Pedro är åtta år och han bor med sin mamma och styvfar och sina syskon i ett mycket dåligt hus. Styvfadern arbetar med att lasta av varor från båtar ute till havs. Det är ett hårt arbete med dålig lön. Han dricker mycket och blir då ofta aggressiv. Pedros släkt är inblandad i droghandeln vilket skapar spänningar i familjen. Men trots det svåra hemförhållandet som Pedro har är han motiverad när han kommer till projektet. När han började på läxhjälpen kunde han varken skriva eller läsa men idag är han en av de allra bästa eleverna i läxhjälpen och i sin skolklass. Pedro har besökt kyrkan på ön. Hans mamma har varit positiv till detta. Vittnesbörd ger oss stor glädje och vi kan se hur Gud använder projektet för att hjälpa barn och ungdomar att få ett nytt liv, ett annat liv än det som deras föräldrar valt. Vi har även sett hur barnen tagit med sig budskapet om Jesus hem till sina familjer och hur hela familjer kommit till den lokala kyrkan för att få hjälp, avslutar Monica.

När man är på besök på förskolorna så känner man ett lugn och en varm atmosfär trots alla barn som rör sig och som hörs. Det är ett projekt som vilar på en kristen grund och det är tydligt att personalen ser barnen utifrån deras personliga behov. Barnen får kärlek, tro och hopp inför framtiden. Tillsammans med personal skapas förutsättningar för att övervinna destruktiva beteenden, skador och hunger. Om det finns missbruksproblematik i familjerna erbjuds stöd.

Tack för att du som gåvogivare står med oss i vårt arbete för utsatta barn och familjer. Vi ser hur liv förvandlas och vi fortsätter att verka genom våra samarbetspartners som gör ett fantastiskt arbete där de finns. Tillsammans gör vi skillnad!

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare