Besöket på öarna i Brasilien

Published:

NB_juli-24_1

Det första nyhetsbrevet vi skickade till dig detta år handlade om den
resa till Brasilien som Britt-Marie och jag gjorde i december 2023.
Då besökte vi några av projekten som vi är delaktiga i för att utvärdera
och granska och med egna ögon se att arbetet utförs enligt de samarbetsavtal som finns.

Brasilien var det första land som BarnSamariten startade upp sitt
arbete i 1981 och dessvärre är inkomstskillnader och klyftor mellan
olika sociala grupper fortfarande väldigt stora. Någon har sagt, det
finns inget land i världen där kontrasterna är så stora mellan rika och
fattiga som just i Brasilien. En följd av detta blir bland annat att rika i
landet har råd att besöka läkare vid sjukdom medan fattiga inte har samma möjlighet.

De glömda öarna

BarnSamariten och den brasilianska organisationen Missão Pescadores, MP, etablerade sin relation 1996. Vår gemensamma målsättning är att hjälpa ett fattigt fiskefolk som lever i nordöstra Brasilien, närmare bestämt i delstaten Bahia. Folket lever i en ö-värld som består av hundratals öar, vissa mer isolerade än andra. Här lever människor av fiske och krabbfångst. De flesta människor som lever här är lågutbildade och en del är analfabeter. Stat och myndigheter är i stort sett ointresserade av denna befolkning varpå utbildning och sjukvård nästan är obefintlig på många öar. Människor lever isolerade och i fattigdom.

Mot denna bakgrund föddes visionen att besöka dessa öar och erbjuda gratis sjuk- och tandvård till befolkningen. De tog många år innan drömmen om båtkliniken blev verklighet. Därför var glädjen stor när den väl kunde invigas 2006 då även en grupp från BarnSamariten och Sverige var på plats. Sedan dess har den gett sjuk- och tandvård till fiskefolket. Det finns cirka 110 volontärer som bland annat består av läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare, labbtekniker, tekniker och besättning. Volontärerna kommer från fastlandet och ställer upp helt ideellt för att lindra nöden på öarna. Teamen åker ut två veckoslut i månaden.

Det är mycket som skall planeras och förberedas inför att båten skall kunna lägga ut under ett veckoslut. Besättningen måste alltid ta hänsyn till vattennivån som påverkas av ebb och flod. På båten skall allt finnas på plats för sjukvårdspersonalen. De som arbetar behöver också någonstans att sova och något att äta. Mycket tid läggs på att samordna insatserna.

NB_juli-24_4

Samtal med doktor Emilia

Vid besöket i december gjordes bland annat en intervju med en av de ledande läkarna i projektet, Dr. Emilia Dias. Enligt Emilia är de vanligaste sjukdomarna på öarna hudbekymmer, mask i magen och i fötterna, diabetes, förslitningar, anemi och diabetes. De ser även mycket undernäring bland barn som till stor del beror på ojämn fördelning av kost. Som en följd av detta bedriver sjukvårdsteamen informationskampanjer för fiskefolket om hur man kan äta en bättre näringsrik kost. Enligt Emilia fungerar den allmänna sjukvården i Brasilien väldigt dåligt och många människor får vänta länge innan deras remisser behandlas. Det är inte ovanligt att människor från öarna får vänta i över två år. Många läkare går även över till privata sjukhus varpå kvalitén på allmänna sjukhus försämras. Emilia förklarade att båtkliniken för många människor på öarna blir den enda kontakten de har med adekvat sjuk- och hälsovård. Betydelsen av insatserna kan inte nog betonas. Eftersom fiskefolket har lång resa till ett vanligt sjukhus så spelar båtkliniken en avgörande roll i människors hälsa och liv, både när det gäller den förebyggande vården som den akuta insatsen.

Porto do Campo

På vår resa i december fick Britt-Marie och jag, tillsammans med volontärer från MP, resa till en ö som heter Porto do Campo. Vid första anblicken såg ön väldigt grön och vacker ut men när man kom längre in och mötte barn och familjer visade sig en helt annan verklighet. Vid samtal med flera av dem återkom samma tema, de hade anemi. Detta är en sjukdom där man lider av blodbrist, dvs man har för lite röda blodkroppar i blodet. Symptomen visar sig bland annat i trötthet, orkeslöshet, hjärtklappning med mera. Det var skrämmande och ledsamt att se så många människor, i skiftande åldrar, så trötta och orkeslösa.

Vi träffade en ung mamma och det hon sa berörde oss:

Vi som bor här ute får aldrig träffa någon läkare och vi behöver hjälp.
När båten kommer får vi hopp om att vi inte är bortglömda.

Renoveringsbehov

Det krävs inga omfattande studier innan man inser att båtkliniken verkligen fyller ett tydligt behov. Den skapar hopp för människor som lever i isolering och ovisshet. Som så många andra materiella saker så slits båten. Varje år utförs underhåll av skrov och motorer men nu krävs en mer omfattande upprustning och renovering för att båtkliniken dels ska uppfylla de krav som finns från myndigheter, dels för att kunna underlätta undersökningar av patienter. Därför har vår partner satt ihop en omfattande lista över det mest nödvändiga, här kan bl.a. nämnas tre nya tandläkarstolar, byte av lampor och navigationslampor, byte av all el, nya fibertrappor och renovering av all glasfiber på båten med mera. Kostnaden för renoveringen är beräknad till 300 000 svenska kronor. Vi har redan fått in några gåvor från privatpersoner, second hand butiker och kyrkor vilket vi är så tacksamma för men ännu kvarstår en hel del innan vi är i hamn. Därför vill vi i största ödmjukhet fråga dig om du, ditt företag, din second handbutik har möjlighet att ge en extra gåva till renoveringen av båtkliniken. Vi har en förhoppning att vi tillsammans skall kunna ro detta i land.

Om du vill ge en extra gåva, märk betalningen:Renovering båtkliniken.

På en båt finns en besättning och dessa har olika uppgifter. De är ett team som tillsammans skall navigera och hantera båten för att komma till önskad destination. Vi på BarnSamariten är tacksamma för att vi får ”teama” med dig och alla andra gåvogivare i uppdraget att försöka skapa en bättre och tryggare värld för barn och familjer. I teamet har vi olika uppgifter, din uppgift är viktig, din gåva är värdefull. Stort tack!

Hälsningar

Stefan_signatur_blå

Stefan Ström
Insamlingskoordinator

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj något av våra projekt

Vi har semesterstängt på kontoret mellan den 11 juli och 5 augusti.
Det går bra att skicka e-post, vi läser mejl en gång i veckan. E-post
Beställningar av gåvobevis och minnesblad kan göras direkt på
vår hemsida.