Varje projekt startar med ett initiativ

Published:

På många håll i världen råder det fattigdom och oro. Olika motsättningar som har lett till militära konflikter. Människor dödas, värnlösa människor - särskilt kvinnor och barn - far illa och lever i misär och utsatthet. Under de senaste veckorna har våld, mord och oegentligheter dominerat nyhetsflödet i vårt land. Många unga har varit inblandade i en tragik där drogmissbruk och gängkriminalitet har en avgörande roll i deras liv.

Att växa upp med missbruk eller beroende i familjen innebär ofta en svår situation i vardagen för barn och unga. Det medför dessutom en ökad risk för utanförskap i samhället i Sverige, såväl som i andra delar av världen. Det kan också ge påtagliga konsekvenser för barn och ungas hälsa, utveckling och framtid.

På Hoppets Klinik, Brasilien, får nyfödda barn och barn till missbrukare vård för sina skador som inte sällan beror på alkohol- och droganvändning av föräldern under graviditeten. Det är barn med fysiska och psykiska skador som behöver behandling. På kliniken vårdas sjuka barn som kommer från fattiga familjer som inte själva har resurser att ta hand om barnet som behöver vård. Det är barn med sjukdomar såsom hiv, hepatit B, tuberkulos, syfilis och infektionssjukdomar. Några barn som behandlats har haft cancer och hjärtfel. Under tiden barnet finns på kliniken utreder man om barnet behöver en ny familj. Man ser till föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet, om de lever med missbruk, i kriminalitet eller kanske på gatan. Oavsett vad, så är det en miljö som inte är lämplig för ett barn.

25 års jubileum på Hoppets Klinik

Nyhetsbrev juni_2022.jpg

Anna Taranger tillsammans med Loide, föreståndare på Hoppets Klinik

Hoppets Klinik har under åren haft en stor betydelse för utsatta barn. Alla initiativ börjar någonstans. Det kan vara en person eller en grupp människor som får en vision, en dröm en längtan att vara med och förändra liv. När det gäller Hoppets Klinik i Brasilien så tog missionär Mary Taranger initiativet. Mary och Nils Taranger arbetade som missionärer i Brasilien under många år och när aids spred sig i världen under slutet av åttiotalet och många barn blev drabbade av sjukdomen fick Mary en vision om att starta en aidsklinik för sjuka barn. Under maj har det varit fest på kliniken, de har firat 25-årsjubileum.

Vi har fått en hälsning som vi delar med oss av.

Mitt namn är Anna Taranger, mina föräldrar var Mary och Nils Taranger. En dag, när min mamma arbetade på kontoret på Hoppets Hem, kom en ung kvinna med sin lilla dotter Bianca. Hon berättade för min mamma att hon skulle dö på grund av aids och att hon hade blivit avvisad av sin familj.
Hon sa till min mamma:
- Du måste ta hand om Bianca, hon har också aids.
Under några veckor bodde Bianca på Hoppets Hem. Min mamma började få en ny dröm om ett nytt projekt, ett hem för barn med hiv/aids. Mina föräldrar var i Sverige för att fira mammas 80-årsdag. Hon hade bara en önskan, ekonomisk hjälp för att renovera ett gammalt hus i Porto Alegre, Brasilien. Önskan var att kunna starta ett hem för hiv-positiva barn. Hoppets Klinik invigdes den 1 maj 1997. Vi tog emot många bebisar och barn på kliniken och 2006 flyttade verksamheten till ett större och bättre hus, där kliniken fortfarande finns. Idag dör inte barn i aids längre, vi har bra mediciner, tack Gud för det! De flesta som kommer till kliniken är sjuka barn och de kommer från fattiga familjer.
En del av barnens föräldrar missbrukar droger och alkohol.

Åtskilliga barn har fått hjälp på kliniken sedan starten och många har adopterats till trygga familjer och fler kommer det att bli. Hoppets Klinik är en viktig verksamhet som hjälper oskyldiga och sårbara barn. Just nu är det yngsta barnet på kliniken två månader gammalt och det äldsta barnet är 12 år. Det finns plats för 42 barn på kliniken.

Jag som dotter till initiativtagaren för kliniken är glad över att verksamheten fortsätter och att BarnSamariten står med oss. Min mamma Mary Taranger avled 2008 men verksamheten lever vidare och ger hjälp till många sjuka och övergivna barn.

Tack för ert stöd!

Nyhetsbrev juni_2022.jpeg

Yasmin

Yasmin är en liten flicka som just nu vårdas nu på Hoppets Klinik. Yasmins mamma har svår schizofreni med ständiga hallucinationer. Hon har försökt att avsluta sitt liv och varit inlagd på sjukhus flera gånger. Yasmin föddes i januari. Vid födseln hade hon neonatal sepsis som är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och specifik behandling med antibiotika. Hon hade även hjärnhinneinflammation och behandlades initialt på det statliga sjukhuset. Yasmin kom därefter till Hoppets Klinik för fortsatt behandling då inte hennes mamma eller någon annan i nätverket kan ta hand om henne. Pappan är drogmissbrukare och intern på fängelset och tyvärr har Yasmins hälsa påverkats av missbruket.

Under de senaste veckorna har hennes hälsa försämrats. En sjuksköterska på kliniken märkte att Yasmins huvud var större än normalt, så de tog barnet till sjukhuset. Diagnosen var vattenskalle. Det leder till en rad allvarliga konsekvenser för kroppen. En shunt, som utgörs av en tunn plastslang från hjärnans hålrum till bukhålan, opererades in.

För tillfället är hennes hälsa stabil och hon får den nödvändiga vård hon behöver. Neurolog och barnläkare på sjukhuset har regelbunden uppföljning av henne. Teamet på Hoppets Klinik vårdar Yasmin dygnet runt. Förhoppningen är att hon ska bli frisk och återfå krafterna. Hon är en lugn och glad flicka trots sina utmaningar. Vi hoppas och ber att lilla Yasmin ska bli frisk och till slut kunna få en trygg familj att växa upp i.

Författaren Stig Dagerman är värd att citera:

"Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra: en annan människa väl."

Den deklarationen räcker långt.

Nyhetsbrev juni_2022.jpg

Renovering av sidobyggnad
Just nu håller man på att renovera en sidobyggnad intill Hoppets Klinik med hjälp av en privat öronmärkt gåva. Fönster och dörrar som var trasiga har bytts ut, badrum och samtalsrum totalrenoverats och lekrum för barnen har iordningställts. Kliniken har haft behov av ett besöksrum för barn och familjer, inte minst när barn ska lära känna sin adoptivfamilj behövs ändamålsenliga lokaler. Renoveringen är i gång och sidobyggnaden kommer att bli till stor användning för lång tid framöver.

Gud välsigne dig för var du gör genom vårt arbete till hjälp för barn och familjer i olika delar av världen!

Med varma sommarhälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

SOMMARPRESENT

I vår gåvoshop kan du hitta förslag på fina sommarpresenter!