Bebis hittad på soptipp

Published:

NB_mars-24

Denna månad vill jag ta med er till två olika projekt som vi understöder i Zambia. Det är barnbyn Nakatindi i Livingstone och ett förändrings-
arbete som ger tryggare samhällen i Kantatamwe som ligger i norra delen av landet, nära gränsen till DR Kongo.

Vi börjar i Livingstone och i barnbyn Nakatindi där BarnSamariten understöder ett bebishem. Barnen är mellan noll och två år gamla. Vi understöder även hemmet som är för barn mellan tre och fem år. Barnen som kommer till barnbyn får växa upp i en trygg och säker miljö, med kärleksfulla husmammor och assistenter. De får omsorg, vård, näringsrik kost och utvecklas i en miljö som tillgodoser deras behov. Barnens bästa är alltid i fokus i vårt arbete. Berättelserna om hur barnen kommer till barnbyn varierar, men främsta anledningen till att barnen överges är fattigdom, missbruk och psykisk ohälsa. Under förra året fick personalen ta emot en liten flicka som hade hittats övergiven och gömd bland soporna på en soptipp utanför staden Livingstone. Bebisen var nyfödd, endast någon timma gammal. Som genom ett mirakel kunde den lilla flickan räddas och välkomnas till barnbyn. Hon finns fortfarande kvar på bebishemmet.

Chabota

Chabota* kom till barnbyn 2016, några veckor gammal. Han var övergiven och lämnad. Under tiden som Chabota har bott i barnbyn har sociala myndigheter arbetat för att försöka finna någon anhörig till pojken. Till slut kom man i kontakt med Chabotas pappa. Idag har Chabota flyttat hem till sin pappa och sina fem syskon. Var hans mamma finns är det inte någon som vet. Chabota är glad att få bo med sin pappa och han tycker mycket om sin stora syster Caroline. Han har fått många vänner i barnbyn, som de ofta besöker. Personal och socialtjänst gör regelbundna hembesök när barn återvänder hem eller till någon anhörig. De utvärderar och följer upp hur det går för barnen. Idag kan man se att Chabota har en pappa som bryr sig om honom och en storasyster som är ansvarsfull och glad för sin lillebror. Hon hjälper sin pappa med att ta hand om barnen som finns hemma och hon arbetar även på en privat skola. Ibland brukar hon sälja torkad fisk för att få in extra pengar till familjen. Detta är en fin berättelse om när barn kan återintegreras i sitt biologiska sammanhang. I den by där familjen bor finns en stark sammanhållning bland familjerna och man stöttar varandra.

*Chabota heter något annat i verkligheten.

Genom programmet Child Code Act försöker man att finna anhöriga till barn som av någon anledning har övergivits. Det är ett svårt arbete och det görs alltid tillsammans med de
sociala myndigheterna. Samtidigt som man i södra delen av Zambia tar hand om övergivna
och utsatta barn finns i norra delen av landet ett arbete som syftar till att förebygga att
barn utsätts för misshandel och alkohol. Det är ett projekt som drivs genom den lokala organisationen MIOHCD

NB_mars-24

Engagemang leder till förändring

I ett land där 59% av befolkningen lever i extrem fattigdom och där marginalerna är små är det lätt att förlora hoppet om att det går att få en förändring. Vi vet att ungefär tre ton öl förs in i Mpongwedistriktet tre gånger i veckan och det finns väldigt lite kunskap kring alkoholens effekter bland byinvånarna. En förstudie gjord av Göteborgs universitet tillsammans med MIOHCD visade att 98% av de 310 kvinnor som besökte den lokala kliniken i Kantatamwe drack alkohol under sin graviditet. Det finns låg kunskap om effekterna kring alkohol och graviditet. Ett mål med projektet är att skapa medvetenhet kring missbruket så att det kan leda till förändring. Missbruk påverkar alltid barnen. Annette Sandwall som är handläggare för projektet skriver så här:

–Vi har arbetat i snart fyra år för att minska alkoholmissbruket i Kantatamwe. Många barn har föräldrar som missbrukar alkohol och de saknar omsorg. Lärare i skolan ser att många barn saknar sina föräldrars stöd och närvaro. De unga som växer upp i byn löper stor risk att själva hamna i missbruk. Under de fyra år som vi arbetat har ledarna i byn utbildats i frågan kring alkoholens effekter och hur man kan skapa stabilare samhällen. Vid mitt senaste besök träffade jag representanter från ledarnätverket och den ungdomsorganisation som bildats som en konsekvens av upplysnings-
verksamheten. Många bybor berättade att de minskat sitt missbruk eller valt att sluta helt efter informationen de fått. De berättade även att barerna i området har fortsatt att ha begränsade öppettider och att barägarna inte längre säljer alkohol till minderåriga. Fotbollsprojektet som nu är i gång har blivit en viktig faktor i arbetet med att skapa god mental hälsa och alkoholfria alternativ. Fotbollsklubben växer hela tiden och numera finns det ca 50–60 unga engagerade. Fotbollslagen består av både pojk- och flicklag. Representanter från ungdomsorganisationen berättade att ett arbete genomförts kring frågan om självmord då självmordsstatistiken är hög. När ungdomarna får kunskap om alkoholens förödande konsekvenser och psykisk ohälsa, har man även sett att självmorden i området minskar. Barn, ungdomar och vuxna har fått hoppet tillbaka och de ser ljusare på framtiden.
En pojke berättade att han är föräldralös och att han har bott hos släktingar. Där brydde sig inte någon om honom. Han hade hoppat av skolan och såg inte något hopp för framtiden och han bar på självmordstankar. En fotbollstränare kom för att besöka honom och frågade om han ville börja träna fotboll och det blev vändningen för honom. Idag berättar han att hans självmordstankar är borta och att han spelar fotboll och har börjat att arbeta.

Vår samarbetspartner MIOHCD och det lokala ledarnätverket har engagerat en ungdomsgrupp på 20 personer, de kallar sig för ”Dagens träd är morgondagens skog”. De har fått utbildning och är idag byns ambassadörer för att sprida kunskapen vidare i samhället genom olika aktiviteter såsom dans, drama och musik. Det finns även ett projekt för kvinnor med missbruksproblem där de får lära sig sömnad för att på så sätt kunna skapa en varaktig förändring och få en inkomst. Kvinnorna har många barn att ta hand om. Barnen saknar trygghet, mat och annat de behöver när deras mamma missbrukar. Efter att kvinnorna börjat i projektet säger barnen att de fått en mamma som inte längre dricker alkohol utan att hon kommer hem glad igen. Även lärarna på skolorna vittnar om en förändrad situation för barnen.

Jag är oerhört tacksam över att ha fått se arbetet på plats och höra berättelserna om hur arbetet fortskrider, avslutar Annette.

Vi fortsätter att sprida kunskap för att förebygga missbruk både bland barn och vuxna. Trots de utmaningar man möter så finns det hopp. BarnSamariten vill omsätta tro i handling, alltid med människors lika värde i fokus. Tack för att du står med oss i detta arbete. Tänk vilket viktigt uppdrag vi har att få vara med och hjälpa människor som är bundna av missbruk eller barn som av olika anledningar övergivits. Jag vill från hela mitt hjärta säga tack för vad du gör.
Gud välsigne dig!

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj något av våra projekt