Nu ser framtiden ljusare ut

Published:

Fattigdom har många ansikten. Ofta pratar vi om det materiella, men fattigdom är även att inte få gå i skolan eller att kunna göra sin röst hörd. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi förutsättningar för barn och familjer att möta en ljusare framtid.

Idag lever mer än 40 miljoner människor i någon form av slavliknande förhållanden i världen. Barnen är inget undantag. Under året som gått har vi varit verksamma i bland annat Bukavu, DR Kongo. Vi har tänt ljus i ett påtagligt mörker genom våra medarbetare i projektet Save a Girl och genom de Safe House som vi understöder. Ett Safe House är ett hem dit barn som levt som sexslavar på bordellerna får komma för rehabilitering, skydd och hjälp. Jag skulle vilja berätta för er om en av de flickor som finns i ett av våra Safe House just nu, det är Armandine 15 år.

Armandine är föräldralös. Hon kommer från en familj där pappan hade 15 barn med flera olika fruar. Hennes far var militär, han blev mördad av sina medsoldater. Hennes mamma hade inga resurser eller försörjningsmöjligheter och efter pappans död levde de av tiggeri. Armandine kom i kontakt med en annan tjej från grannskapet som inte heller gick i skolan. Denna tjej tog med Armandine till en bordell för att visa hur hon kunde tjäna pengar till mat. Hon såg ingen annan utväg och följde med tjejen. Väl där blev hon svårt misshandlad och utnyttjad av bordellens kunder och flera tvingade henne att ha sex med dem utan betalning. Ibland våldtogs hon och hon tjänade mellan två och sju kronor för ett samlag. Det räckte inte ens till mat och det nödvändigaste. Hon tappade livslusten och som ett resultat började hon få självmordstankar, huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter. Hon började stjäla, använda alkohol och droger. Hon var djupt deprimerad med en mycket negativ självbild och hon började isolera sig.

Hon hade bott på en bordell i två år när hon en dag uppmärksammades av teamet från APACH. Det är en fältorganisation som Panzi samarbetar med för att bland annat lokalisera och hitta de barn som lever på bordellerna. De erbjöd henne en plats i ett av de Safe House som BarnSamariten finansierar. Hon tackade ja till att få hjälp.

Nyhetsbrev november 2021.jpg

Några av de flickor som under året fått hjälp att lämna bordellerna där de levt som sexslavar. De är mellan 10 och 15 år gamla och finns nu i något av våra fyra Safe House.

Nyhetsbrev november 2021.jpg

Några av de flickor som under året fått hjälp att lämna bordellerna där de levt som sexslavar. De är mellan 10 och 15 år gamla och finns nu i något av våra fyra Safe House.

Idag ser Armandines liv helt annorlunda ut. Efter att ha fått hjälp, vård och stöd har hon kunnat börja i skolan och gör stora framsteg. Hon har återfunnit livslusten, fått hopp om en bättre framtid och inte minst fått tillbaka sin självacceptans. Hon har idag en positiv inställning till andra och socialt fungerar hon mycket bra. Hon är lättad och oerhört tacksam. Armandine är en av många barn som har lokaliserats, räddats, rehabiliterats och som fått komma till en trygg plats i ett av de Safe House som vi driver tillsammans med Panzi med hjälp av trogna gåvogivare här i Sverige.

Tillsammans gör vi stor skillnad för dessa ensamma och ofta övergivna barn. Vi har fått del av rapporter som berättar att flera bordellägare anmälts och bordeller stängts. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Vi fortsätter vårt uppdrag och vet att många väntar på vår hjälp.

Nyhetsbrev november 2021.jpg

Fältkontor i ett bordellområde. Affischer på Dr. Mukwege finns placerade över kontoret.

Nyhetsbrev november 2021.jpg

Några av de flickor som under året fått hjälp att lämna bordellerna där de levt som sexslavar. De är mellan 10 och 15 år gamla och finns nu i något av våra fyra Safe House.

Julförberedelser

När du läser dessa rader är det full aktivitet i våra projekt. De förbereder, organiserar och planerar. Både för att kunna avsluta året som varit och för att kunna fira jul. Samtidigt blickar vi framåt in i det nya året som väntar. Vårt arbete handlar om att ge hjälp, trygghet, skydd och verktyg för att barn och familjer ska kunna ta sig igenom svåra situationer och ut ur fattigdom. Vi vill vara med och göra livet lättare för de som lider och vårt fokus är barnen. Varje år försöker vi att göra något extra för människor som lever i nöd och utsatthet. I vissa av projekten anordnas julfester för barnen, medan man i andra projekt delar ut förnödenheter.

I Brasilien håller de på att förbereda för att dela ut matkassar på öarna till de mest behövande familjerna. Samtidigt förbereder barnen som finns i förskolorna och på läxhjälpen sitt julfirande där föräldrarna bjuds in till en samling och barnen sjunger och dramatiserar julens budskap. Båtkliniken förbereds för att göra sina sista turer för året. Gatubarnsprojektets elever övar på musikstycken och sånger som de ska framföra i den lokala kyrkan med förhoppning om att deras anhöriga vill komma och lyssna. Fotbollsprojektet har en decembercup som de ser fram emot. Till de allra fattigaste familjerna i slummen kommer de att dela ut matpaket inför julen. Hoppets Hem och Hoppets Klinik försöker alltid ha julfirande för barnen som finns i deras projekt. Lokala finansiärer brukar bidra med lite extra gott och med leksaker till barnens stora förtjusning.

I Etiopien är barn och medarbetare fundersamma och oroliga över vad som kommer att hända med deras land. Vanligtvis försöker de att göra lite extra vid skolorna under julen men i år finns en oro och ängslan över landets situation. Som många säkert hört på nyheterna så har det pågående inbördeskriget i norra Etiopien spridit sig och upptrappade konflikter har lett till oroligheter i landet. Den 2 november utlyste regeringen ett nationellt nödläge efter nya rapporter om att rebellstyrkorna tagit över ytterligare områden, och att de övervägde en offensiv mot huvudstaden Addis Abeba.

-Det är snart ett år sedan kriget bröt ut i Tigray och sedan dess har striderna fortsatt och spridit sig utan att den federala armén har lyckats få kontroll på situationen i landet, säger Sveriges Radios Afrikakorrespondent Richard Myrenberg.

Läget är fortsatt spänt och det finns risk att den politiska oron leder till vidare militära konfrontationer. 
BarnSamaritens verksamheter i Etiopien påverkas i dagsläget inte av spänningarna och oroligheterna eftersom byskolorna är belägna i södra Etiopien och på landsbygden. Men vi följer utvecklingen. Hjälp oss att be om fred i Etiopien!

Många människor lider och svälter. I samband med julen kommer vi att bidra med matpaket i form av majsmjölksäckar till de mest utsatta familjerna. Det stora matpaketet består av 100 kg majsmjöl som blir till stor hjälp för en svältande och hungrande familj i Etiopien. En säck räcker för att ge en hel familj mat under en månad. En ovärderlig gåva. Vi kommer även att dela ut getter och kor till de mest behövande. Under många år har detta varit en av våra långsiktiga insatser.

I DR Kongo kan man ge en kvinna som avslutat sin yrkesutbildning en symaskin så hon kan starta en egen småskalig affärsverksamhet eller ge en gåva till projektet Save a Girl.

Nyhetsbrev november 2021.jpeg

Julklappar i all ära men att få äta sig mätt, gå i skola, få en symaskin eller en get som hjälp till sin försörjning, det är julklappar som sprider dubbel glädje. Våra insatser behövs, du behövs! Tillsammans tänder vi ljus i mörkret och ger människor en bättre framtid. Tack för vad du gör, Gud välsigne dig!

Med varma hälsningar,

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare