Skolstart i Etiopien

Published:

NB_sep_23_1

Ibland behöver man stanna upp och reflektera över möten man haft. Trots olika kulturer, traditioner och språk har jag alltid uppskattat mötet med våra samarbetspartners. Vi kämpar för samma värderingar även om vi har olika utgångspunkter men det är mer som förenar än skiljer oss åt.

När vi möts och lyssnar på varandra vidgas våra perspektiv och vägen öppnas till förändring, eller ska vi säga utveckling. Därför ser jag alltid fram emot att få besöka våra medarbetare, för att lyssna, förankra våra tankar och tillsammans bygga broar för en hållbar relation. I juni var jag på besök i Etiopien för att möta vår samarbetspartner. De lyfte missförhållanden och orättvisor de ser i sitt land men med värdighet byggd på respekt och kärlek för sitt folk.
De beskrev utmaningar som finns men också möjligheter. De lyckas hålla modet uppe
trots svårigheter.

Liksom i andra utvecklingsländer är Etiopien i stora delar av landet obekant med modern infrastruktur och sociala tjänster, på många platser fortsätter de med den muntliga traditionen som kommunikationsmedel. I Etiopien driver BarnSamariten byskolor för barn från fattiga familjer. Det görs tillsammans med lokal partner. Utveckling och utbildning handlar i slutändan om att kunna förändra samhället. Men det är inte enkelt när fattigdomen är påtaglig och varje dag en fråga om att överleva. Vi vet att fattigdom är en av de främsta orsakerna till att barn saknar tillgång till utbildning. Därför arbetar vi för barns rätt till skolgång.

Oroligheter, prisökningar och klimatkris

Av naturliga skäl riktas mycket av vår uppmärksamhet mot krigets grymheter i Ukraina. Det är en stor tragedi att ett nytt krig utspelar sig i Europa. Trots detta får vi inte glömma bort andra delar av världen där människor kämpar varje dag för sin överlevnad och där morgondagen inte är given. När jag besökte Etiopien i juni blev det uppenbart hur svårt människorna har det. Matbristen och den höga inflationen påverkar alla.Under 2022 levde 48% av befolkningen i Etiopien under fattigdomsgränsen. I en tid då fattigdomen ökar i spåren av pandemin och inflationen räknar Världsbanken med att fler blir fattiga. Det är Världsbanken som fastslår den internationella fattigdomsgränsen, som nu höjs från 1,90 dollar om dagen till 2,15 dollar per dag. En dagarbetare på landsbygden i Etiopien tjänar 8 kr/dag. Det motsvarar ungefär 0,75 dollar. Ställ detta i förhållande till de priser som nämns nedan.

NB_sep_23_tabell

Mot bakgrund av detta förstår vi att situationen i landet är minst sagt utmanande.
Mat, vatten, odlingsbar mark och betesmark för djuren är de största frågorna hos byinvånarna på landsbygden, enligt projektkoordinator Fekede Sima. Hunger och ängslan kring för-sörjningsfrågan oroar inte bara familjerna utan även bönderna. Där det inte finns vatten-
brunnar tvingas människor att använda förorenat vatten från floder och regnvatten som dricksvatten vilket leder till att många blir sjuka. Vi har bidragit till att dra in vatten till skolområdena för att eleverna ska få vatten under skoldagen. Under torrperioderna när vattnet i brunnarna inte är tillräckligt så körs det ut vatten med hjälp av lastbilar och våra medarbetare sätter upp mobila vattentankar på skolområdena.

Kolerautbrott

För några veckor sedan nåddes vi av information om ett kolerautbrott i några av de närliggande byar där byskolorna finns. Värme och svår torka gör att mängden säkert dricksvatten minskar, människor tvingas då att använda osäkra vattenkällor och på så sätt sprids koleran. Kolera är en sjukdom som orsakas av bakterier som infekterar tarmarna efter att man fått i sig förorenat vatten eller livsmedel. Bakterierna orsakar mycket svår diarré och ibland kräkningar. Diarrén är så allvarlig att man snabbt blir uttorkad, vilket kan leda till att personen avlider inom några timmar. Små barn är extra utsatta. Unicef och kommun är på plats för att ta hand om sjuka, ta prover, ställa diagnos och ge vätskeersättning, mediciner och vård. Tält är uppsatta på två av våra skolområden för hjälpinsatser. BarnSamariten bistår med extra hjälpinsats i form av rent vatten, sjukvårdsmaterial och mediciner för de drabbade. Vi hoppas och ber att kolerautbrottet snart ska vara under kontroll.

NB_sep_23

Skolavslutning med kulturella inslag

I samband med skolavslutningen i juni hade eleverna förberett kulturella danser, drama, dikter och berättelser för sina föräldrar eller andra vårdnadshavare som bjudits in till skolan. Det var en stor dag för alla och stolthet, skratt, värme och framtidstro fyllde skolområdena. De som framförde kulturella danser hade fått låna traditionella kläder dagen till ära.
(Se bild till vänster, längst upp på sidan).

Nytt läsår väntar

Just nu är det full aktivitet med på skolorna. Vår samarbetspartner förbereder för inskrivningar och de räknar med att kunna välkomna drygt 3200 elever till skolorna under läsåret som ligger framför. Skolstart innebär många känslor, olika för oss alla, oavsett om man bor i Sverige eller i Etiopien. En förväntan finns att det ska bli ett givande läsår. Några ska börja skolan för första gången, andra ska få nya lärare och nya klasskamrater. Även hos lärarna finns förväntan när de tar emot sina nya elever. Huvudmålet med vårt arbete i Etiopien är att arbeta för överlevnad, skydd och utveckling. Det gör vi bland annat genom att bygga och driva grundskolor på landsbygden. Eleverna kommer från olika folkgrupper och byar, några har många kilometer att gå för att komma till skolan.

Utbildning och skola är det absolut effektivaste sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Barn som hamnar utanför skolan vet vi löper större risk att fortsätta ett liv i fattigdom eller dras in i kriminalitet. Är du flicka finns risken att giftas bort i tidig ålder. Ett barn med funktionsnedsättning, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller arbetar har sämre möjlighet att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden. Trots utmaningar som finns i landet så är det en mänsklig rättighet att få gå i grundskolan. Vittnesbörden som kommer till oss från fält berättar för oss om vad vi är med och bidrar till och att våra insatser gör stor skillnad både nu och för framtiden. Det är fantastiskt när vi får berättelser från ungdomar som gått i våra byskolor och som tagit sig hela vägen fram genom gymnasiet och universitet och idag är färdiga ingenjörer, ekonomer, sjuksköterskor, läkare och lärare. Många yrkesgrupper finns representerade bland de ungdomar som vi bidragit med studentstöd till.

Berättelsen om Rania

Rania heter något annat i verkligheten.

Att vara flicka och växa upp på landsbygden i Etiopien kan vara svårt även om man får gå i skolan, då gamla traditioner ibland gör sig påminda. Jag vill dela med mig av Ranias berättelse för att beskriva hur svårt livet kan vara, men också hur värdefullt det är med lokal förankring genom de lärare som har kännedom om eleverna och deras hemförhållanden.

Ranias familj består av mamma, pappa, tre systrar och nio bröder. Rania fick tidigt möjlighet att börja i en av by-skolorna och hon har gått i skolan upp till åk 8 med mycket goda betyg. Hennes lärare berättar att hon är en begåvad elev som har lätt för att lära och man såg tidigt att hon skulle klara högre studier utan bekymmer.

Rania bortförd

Rania hade slutat åk 8 när en man började att visa sitt intresse för henne. Rania själv var inte alls intresserad av honom då det enda hon ville var att få studera vidare. Mannen hotade henne och sa att han skulle ta med henne mot hennes egen vilja om hon inte själv föreslog för sina föräldrar att hon ville gifta sig med honom, men hon vägrade. En dag var Rania på väg till marknaden. Mannen dök upp på vägen och förde bort henne medan hon ropade på hjälp och kämpade emot. Mannen tog henne till en avlägsen plats där ingen kunde hitta henne, inte ens hennes familj. Hon bröt handen under tumultet och var i dåligt skick efter händelsen. Mannen tvingade henne till ett skenäktenskap mot hennes vilja och strax därefter blev hon gravid.

Lärarna blev oroliga för vad som hade hänt Rania när hon uteblev från skolan. De sökte efter henne i närliggande byar, byledare och polis kontaktades. Till slut lyckades de hitta Rania långt från hennes hemby. Hon fick hjälp att lämna mannen som fört bort henne och hon fördes till en annan by, som inte mannen kände till. Hon bor där idag med sin mormor och sin nyfödda flicka. Rania har börjat skolan igen och hon längtar efter varje dag när hon får gå dit. Skolan är det bästa hon vet och trots sina svåra upplevelser och motgångar har hon ändå lyckats hålla modet uppe. Vi hoppas att vi kan få vara med och uppfylla hennes drömmar om universitetsstudier längre fram.

NB_sep_23

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang kan vi skapa långsiktiga hållbara förändringar för barn i utsatta områden. Tillsammans ger vi fler barn en utbildning och en väg ut ur fattigdom. Det är du som gör det möjligt! Tack för vad du gör och Gud välsigne dig!

Med varma hälsningar

Britt-Marie Ström.jpg

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Brasilien, Kriscenter & barnklinik