Förskolor & läxhjälp

Målgruppen i projektet är barn som blivit till efter att deras mammor våldtagits, de är resultatet efter de svåra och traumatiska övergreppen som deras mammor utsatts för. Det är dessa barn som finns i de förskolor vi understöder. Det finns 25 barn i förskoleverksamheterna. Förskolorna ligger i nära anslutning till yrkeskurserna där barnens mammor är under dagarna.

Förskolorna ligger i byarna Bideka och Luhwindja som ligger några mil utanför Bukavu i södra Kivu. I projektet arbetar man med att anknyta barn och mamma till varandra då många mödrar har svårt med anknytning efter svåra upplevelser i samband med graviditet. Det är inte barnens fel det som hänt. Även barnen är offer. Det är fantastiskt när barn och mamma knyter an till varandra. När kvinnorna bär och kramar sina barn, då vet man att man kommit en bra bit på väg. Många kvinnor vittnar om att de lärt sig att älska sina barn under tiden i projektet och att de vill ge dem det bästa de kan. Därför är de extra motiverade att göra sitt allra bästa under yrkesutbildningen.

Omsorg, lek och skratt

Barnen går i förskola varje vardag mellan klockan 9.00 - 15.00. Barnens hälsotillstånd bedöms initialt av nutritionist och psykologassistent och de får regelbundna hälsokontroller då många är sjuka och undernärda när de skrivs in i projektet. Det är vanligt med infektioner hos både hos mor och barn. Barnen får sina grundläggande behov tillgodosedda inom projektet. Barnen vistas i barnvänliga lokaler under dagarna men de bär också med sig minnesbilder och svåra upplevelser när de kommer till projektet. Med tiden lär de sig att integrera med barn och personal och att leka och skratta.

Förskolorna är nybyggda. Det är pedagogiska och stimulerande miljöer där det finns tid för lek och pyssel. Det finns även en lekplats med gungor, karusell, gungbräda och rutschbana - denna plats är högt älskad av barnen!

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj DR Kongo, Hjälp till självhjälp