Förskolor och läxhjälp

Målgruppen i projektet är barnen som blivit till efter att deras mammor våldtagits, de är resultatet efter de svåra och traumatiska övergreppen. Det är dessa barn som finns i de förskolor vi understöder. Det finns 25 barn i förskoleverksamheterna.

Förskolorna ligger i nära anslutning till yrkeskurserna där barnens mammor är under dagarna. Dessa ligger i byarna Bideka och Luhwindja som ligger några mil utanför Bukavu i södra Kivu. I projektet arbetar man med att anknyta barn och mamma till varandra då många mödrar har svårt med anknytning efter svåra upplevelser i samband med graviditet.
Barnen går i förskola varje vardag mellan klockan 9.00 - 15.00. Barnen är oftast undernärda när de kommer till projektet och det är mycket vanligt med infektioner och andra sjukdomar både hos mor och barn. I projektet erbjuds barnens mammor och barnen vård och samtalsstöd, det är en del av insatsen.

DR Kongo LAV.jpg
DR Kongo LAV.jpg

När barnen kommer till förskolan är de ofta tillbakadragna och rädda, man märker att de inte har någon nära anknytning till sin mamma. Ett av målen med projektet är att hjälpa mammorna att lära sig älska sina barn trots att de kommit till genom övergrepp. Det är inte barnens fel det som hänt. Det är fantastiskt när man börjar se barn och mamma knyta an till varandra. När man ser att kvinnorna bär och krama sina barn, då vet man att man kommit en bra bit på väg. Många kvinnor vittnar om att de lärt sig att älska sina barn under tiden i projektet och att de vill ge dem det bästa de kan. Därför är de extra motiverade att göra sitt allra bästa under yrkesutbildningen. Drömmen är att de ska kunna bli självförsörjande. Förskolorna är en trygg plats där barn får vara barn. Lek och samspel är viktigt för barns utveckling.