Save a Girl


Det konfliktrelaterade sexuella våldet mot kvinnor och barn fortsätter i oförminskad skala, enligt våra partners. Åtskilliga rapporter kommer från olika delar av Kongo, om plundringar av byar och gruppvåldtäkter.

Vid många tillfällen är det militära gerillagrupper som utför dåden men även den reguljära armén anklagas för dessa bestialiska handlingar. Det finns oerhört mycket arbete kvar att göra för att säkerställa alla medborgares grundläggande rättigheter. På grund av fattigdomen tvingas många unga flickor in i prostitution för att överleva. Dessa flickor har inga alternativ och deras öde är förseglade på bordellerna där de faller offer för övergrepp, sexuellt utnyttjande och våld. Många av dem smittas också av könssjukdomar eller blir ofrivilligt gravida. Tack vare projektet ”Save a Girl” kan vi idag hjälpa en del av dessa flickor.

Sedan vi gick in i samarbetet med Panzi Foundation i syfte att hjälpa bordellbarnen till ett liv i frihet finns idag fyra fungerande Safe House, s k räddningsstationer, som flickor får komma till. Flickorna erbjuds lämna livet på bordellerna och får komma till ett nytt tryggt hem. Men det är inte alltid så enkelt, mycket behöver bearbetas och djupa sår behöver läka i barnen. Det flickorna har gemensamt är att de utnyttjats sexuellt och många har torterats, misshandlats och förnedrats på de mest fruktansvärda sätt. Att drabbas av sexuellt våld sätter djupa spår.

Genom gräsrotsorganisationerna SAJECEK och APACH har Panzi Foundation arbetat med kampanjen ”No sextrafficking campaign”. Målet har varit att informera och påverka myndigheter, kyrkor, skolor, bordeller, nattklubbar, kasino med flera i syfte att lyfta upp de unga flickornas grymma verklighet när de jobbar som sexslavar. Den stora målsättningen är nolltolerans inom sextrafficking när det gäller minderåriga i Bukavu. Enligt kongolesisk lag är det ett brott att ha sex med ett barn under 18 år, antingen det finns samtycke eller inte, men allt för sällan ställs förövarna till svars för sina handlingar.

En viktig del i arbetet är att samtala med bordellägare så att de inte anställer unga flickor att arbeta där. Allt för många barn lever fortfarande gömda och glömda på bordellerna. Förövare ställs nu oftare till svars för sina handlingar och bordellägare blir upplysta om vad som kan hända om de inte följer lagen, detta avskräcker en del att fortsätta utnyttjandet av barnen.

Alla goda krafter behövs för att en förändring ska kunna ske, brukar Dr. Mukwege säga. Det vill vi stryka under.

Safe House
Vi har idag fyra Safe house för 40 flickor i åldrarna 10-14 år. Safe Housen är lokaliserade på olika platser i Bukavu. Flickorna som kommer till ett safe house får efter en tid börja i skolan och för en del erbjuds yrkesträning. De tas omhand utifrån ett holistiskt perspektiv och de får terapi, i grupp och enskilt, av erfarna psykologer från Panzi sjukhuset. I projektet vill man hjälpa flickorna att se nya möjligheter, att de ska våga ta emot hjälp utan risker att utnyttjas och plågas fysiskt, att lära sig tjäna sitt uppehälle utan att sälja sin kropp, att känna till sina rättigheter och skyldigheter i samhället och att kunna dela sina erfarenheter med andra i liknande situation. Samtalen är oerhört viktiga i läkningsprocessen.
Varje flicka är unik, de har även sin personliga historia och erfarenheter med sig som de är präglade av. I de fall kontakten med den biologiska familjen är bruten läggs stor energi och kraft på att återetablera relationen. För att en lyckad återanpassning till livet och samhället skall kunna ske behövs familjen. För många flickor kan detta emellertid vara smärtsamt. Många av flickorna kan vittna om att de var tvungna att lämna hemmet för att försörja sig själva då inte deras föräldrar klarade av det. I samband med detta kom prostitutionen in i bilden och många bär på djupa sår och ilska mot familjen. Men vi ber och arbetar för att relationerna ska kunna bli hela igen. Flickorna behöver sina familjer.

Maison Dorkas, en del av rehabiliteringen
En del av rehabiliteringen sker genom yrkesutbildning. Genom Maison Dorkas som också ligger under Panzi Foundation tränas flickorna i sömnad. På Dorkas finns även flickor från andra projekt. På Dorkas får våldsutsatta och traumatiserade kvinnor möjlighet att tillsammans med andra möjlighet att läka och bygga upp sitt självförtroende, lära sig ett yrke och vid behov lära sig läsa och skriva. Den våldtagna flickan blir ofta utfryst av familjen och bygemenskapen och det tar tid att försöka få familjen att återta och acceptera sin våldtagna flicka igen. Genom Save a Girl har vi sett att det har varit möjligt och de flesta av de flickor som har rehabiliterats har kunnat återvända hem till sin familj eller annan anhörig.

Flickorna och framtiden
Efter vistelsen på Safe Housen är förhoppningen och målet att flickorna ska kunna återvända till så normala liv som möjligt med stöd av sina familjer och uppbackning av våra medarbetare och på sikt även kunna vara med och påverka sin framtid. Vi tror att tiden i Safe Housen kommer att bana väg för unga flickor till att se sitt egenvärde och sina möjligheter. Vi vill bygga upp flickornas självkänsla och kapacitet så att de står rustade för livet, både när det gäller yrkesträning, läs- och skrivkunnighet och inkomstgenererande verksamheter. Vi ser att vi är på god väg. Vi tar ett steg i taget och ser att varje steg fram sakta tar oss mot en förändrad situation för bordellbarnen i DR Kongo.

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det." Johannesevangeliet 1:5

Ljuset är starkare än mörkret och det är det vi vill sprida genom våra projekt och genom de insatser vi gör i världen.

DR Kongo Save a Girl.jpg

Föräldralös och prostituerad


Mitt namn är Charmantelle* och jag är 16 år gammal. Jag är föräldralös. Jag har 14 syskon varav jag är den yngsta. 2013 dog min pappa och sedan den tiden har vi bott i regionen Bagira. Några månader efter hans död gifte mamma om sig med en annan man som verkligen hatade mig. Varje gång jag ville besöka min mamma jagade han iväg mig som en hund.

Olyckan kommer aldrig ensam, några månader senare gick min mamma igenom en psykisk kris som till slut ledde till att hon dog. Mina bröder och jag levde ett katastrofalt liv, vi hade ingen mat, vi kunde inte gå i skolan och vi hade inga släktingar som ville hjälpa oss.

Vid ett tillfälle fick jag några dollar för att jag skulle starta upp en enkel försäljning av nötter. Men detta fungerade inte då min brors flickvän regelbundet tog mina intjänade pengar. Situationen var hopplös och svår för mig. En dag erbjöd min granne mig att börja jobba på en bar nära Kivusjön. Mitt jobb bestod av att sälja öl till gästerna. Till en början var allt bra och det gick bra de första fyra månaderna. Jag lärde känna många av kunderna. Efter en tid frågade en del av kunderna om jag kunde tänka mig att ha sex med dem mot betalning. Jag vägrade varje gång men en dag kom en man som var väldigt envis. Han sa att han ville bjuda ut mig till en annan bar och jag kände mig smickrad. Jag tackade ja, vilket jag verkligen ångrat.

DR Kongo Save a Girl.jpg

När vi kom fram till baren köpte han en Fanta till mig. Vad jag inte visste var att han blandat droger i drickan, jag förlorade medvetandet. Några timmar senare vaknade jag upp i en säng. Jag var ensam och det fruktansvärda hade hänt, jag hade blivit brutalt våldtagen. Efter denna hemska upplevelse försökte jag undvika män men det var svårt då jag var tvungen att tjäna pengar för att överleva. Jag fortsatte mitt liv, nu som prostituerad runt barerna. Jag blev så småningom gravid och födde en son. Jag vet inte vem som är pappa till honom.

Min egen familj är upplöst, ingen vet var alla mina syskon finns. Jag fick kontakt med några personer när jag var prostituerad. De berättade om att det fanns ett hem som tog emot flickor som mig. Projektet heter Save a Girl. Jag tackade ja till hjälpen att lämna livet som sexslav på bordellerna. Idag är jag glad för jag har fått hjälp av Panzi Foundation och BarnSamariten att lämna bordellerna. Projektet har hjälpt mig att bearbeta mina känslor och mitt liv har verkligen förändrats. Jag lär mig sy med symaskin. Jag är stolt när jag använder min symaskin. Jag har kommit över mitt trauma och nu kan jag uppleva en glädje i livet igen. Flickorna i mitt hus och min husmamma har blivit min nya familj. Tack!

*Charmantelle heter något annat i verkligheten.