Getprojekt

Varför ska jag ge bort en get?

Många familjer i Etiopien lever i extrem fattigdom och då kan en get göra stor skillnad. Att ge en get som gåva blir en konkret hjälp till en fattig familj. Geten ger näringsrik mjölk som stärker immunförsvaret, något som är extra viktigt för de som är sjuka, undernärda och för familjer med mycket små barn. Att få en get som gåva är livsviktigt för många familjers överlevnad. De killingar som föds och säljs ger familjen en inkomst så att det exempelvis kan betala mat och skolavgifter för sina barn. En get kostar 350 kr. BarnSamariten delar ut getter i främst Etiopien. Getterna köps på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer från universitetet. Djuren fraktas sedan med lastbil till byarna. Ofta är det byledare, kommunledare eller lärare vid byskolorna som rekommenderar vilka familjer som ska få en ko eller get, eftersom de vet var behoven är som störst. Getter delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom. Geten blir en gåva som ger familjer möjlighet att förändra sina liv.

Både kor och getter köps in lokalt på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer från universitetet. Djuren fraktas sedan med lastbil till byarna. Ofta är det byledare, kommunledare eller lärare vid byskolorna som rekommenderar vilka familjer som ska få en ko eller get, eftersom de vet var behoven är som störst. Kor och getter delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom. Ett startkapital som ger familjer möjlighet att förändra sina liv.

En get blir en värdefull gåva som förändrar liv!