Etiopien_jordbruk

Jordbruk

80% procent av landets invånare bor på landsbygden och huvuddelen är småbrukare av minimala jordlotter, ofta i områden med liten och osäker nederbörd. Att bruka marken har de gjort sedan urminnes tider. Det betraktas fortfarande som en viktig sysselsättning och att ha mark ger identitet, tillhörighet och status i ett land med stor arbetslöshet.

Intill våra byskolor finns jordbruksprojekt. Tanken är att jordbruksprojekten skall ge familjerna värdefulla kunskaper i sina egna lantbruk. I regionen lever de flesta familjerna av småskaliga jordbruk. Vi bidrar till inköp av fruktträd och grönsaker såsom majs, morötter, potatis, lök, kaffe, rödbetor, avokadoträd och mangoträd m.m. Marken tas om hand av byinvånare. Med jämna mellanrum är det matbrist i landet och projektet kommer att bli till hjälp även under dessa perioder, då jordbruket många gånger är det enda som kan ge en viss grad av matsäkerhet. Målsättningen är att jordbruket på sikt ska kunna ge lön och arbetstillfällen för byinvånarna.

Mariam som fått kunskap med sig genom jordbruksprojektet säger: Jag är noga med att spara och torka fröer så att jag kan så nya plantor nästa år. Nu lär vi oss hur vi ska få den bästa skörden.

Eleverna som går i skolorna lär sig om jordbruk och byinvånarna får ny värdefull kunskap genom de agronomerna som är kopplade till projektet. Målet är att enskilda individer och familjer i byarna ska bli självförsörjande och att elever i byskolorna ska få mat. Jordbruksprojektet bidrar till FN's globala mål för hållbar utveckling.

Etiopien_byutveckling

Byutveckling

Byutveckling är en del av vår verksamhet. Samarbetet med lokal kommunledning är av stor betydelse . För att kunna bedriva skolverksamhet behöver det säkerställas att det finns en framkomlig väg till skolan. Med anledning av detta, bidrar vi till att förbättra vägar när möjlighet finns. Vi bidrar även till att dra vatten till byar samt bidrar till att underhålla skolbyggnader, klassrum och toaletter vid byskolorna vi driver. Etiopien har det periodvis extra svårt med anledning av torka och missväxt. Följden av detta blir sjukdomar, undernäring och i vissa fall död. Mobila vattentankar sätts upp som extra hjälp. Under torrperioderna har rent vatten haft avgörande betydelse för elever och byinvånare.

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Etiopien, Hjälp till självhjälp