Etiopien_utbidlning_flickor_2.JPG

Utbildning - en väg ut ur fattigdom

130 miljoner flickor i världen går inte i skolan och många får aldrig lära sig att läsa och skriva. Unicef räknar med att nästan en av fem flickor i världen gifter sig innan de fyllt 18 år. I Etiopien kan bara hälften av befolkningen kan läsa och skriva och fattigdomen är utbredd.

För fattiga människor på landsbygden i Etiopien är utbildning ofta en avlägsen dröm. Vi arbetar tillsammans med en lokal organisation 3D Hope For Tomorrow, för att ge barn på landsbygden utbildning, vatten, hygien, hälsa och mat.

Det finns många hinder på en flickas väg mot utbildning. Fattigdom är en stor anledning till att föräldrar gifter bort sina flickor. Risken att utsättas för barnäktenskap är allra störst för flickor som kommer från fattiga förhållanden på landsbygden och som inte fått tillgång till utbildning. De ser ofta äktenskap som det bästa sättet att trygga sin dotters framtid. Det anses som en självklarhet att flickorna ska vara hemma och hjälpa till med hushållssysslor och att ta hand om syskon. Genom utbildning är det möjligt för flickor att få en förändring - flickor behöver bli medvetna om sina rättigheter och möjligheter. Generellt gifter sig inte barn som fortfarande går i skolan, därför är utbildning ett effektivt sätt att förhindra barnäktenskap.

Rätten till utbildning

Vi vill stärka flickors rättighet och möjlighet till utbildning.
Alla, även pojkar, vinner på jämställdhet.

BarnSamariten arbetar för att flickor ska få utbildning, eftersom det ökar flickors möjlighet att bestämma över sina egna liv. Utbildning öppnar för att kunna få ett bra arbete. Forskning visar att för varje extra år en flicka fortsätter studera efter grundskolan ökar hennes framtida inkomst med tio procent. På så sätt kan utbildade flickor både ge sina barn bättre förutsättningar och vara en positiv kraft för samhällsutveckling. När samhället ger flickor och unga kvinnor möjlighet att leva fullvärdiga liv och därmed få makt att bestämma över sin vardag och sin framtid får vi en bättre värld. Alla barn har rätt till en trygg och bra utbildning.

BarnSamariten bygger skolor, utbildar lärare, arbetar för att förändra synen på flickor och arbetar för att skolan ska vara öppen för alla. Ett av målen är att det ska finnas lika många pojkar som flickor på skolorna.Vi bidrar till att drygt 3000 barn och ungdomar får möjlighet att gå i skolan varje år. Det är elever från förskoleklasser upp till universitetsnivå. Utbildning har stor betydelse för att på sikt minska fattigdomen.

När barn får möjlighet till utbildning får de också nya framtidsdrömmar. Många börjar drömma om ett yrke och hoppet tänds hos både barn och föräldrar. Vi har varit med och gett stöd till eleverna från byskolorna som har gått vidare till högre studier och idag är de sjuksköterskor, ekonomer, bilmekaniker, agronomer och ingenjörer m.m. Utbildning är en väg ur fattigdom!

Etiopien_utbildning
Etiopien_utbildning

Målsättningar

 • Att alla oberoende av kön, folkgrupp,
  religion eller ålder ska få gå i skolan
 • Att alla elever får skolmaterial
 • Att erbjuda eleverna hälsokontroller
 • Att de flickor som behöver ska få ett hygienpaket
  för att kunna gå i skolan utan avbrott under sin menstruation
 • Att det ska finnas toaletter på skolorna
 • Att det ska finnas vatten indraget
  till skolområdet
 • Att ge fattiga familjer matpaket
 • Att ge förebyggande information om
  hälsa & hygien, droger, hiv/aids m.m.
 • Att ge studiestöd för vidare utbildning

BarnSamariten samarbetar med lokal organisation, byledare, kommunledare och föräldrar. Dialogen med bybefolkningen och den lokala förankringen är viktig för en långsiktig förändring av synen på utbildning och inte minst flickors rätt till utbildning. Utbildning hjälper unga att lämna fattigdomen och är en grundläggande mänsklig rättighet. Många unga i Etiopien behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att studera. Med nya månadsgivare kan vi hjälpa fler att nå sina drömmar.

Bli Månadsgivare och var med och förändra för framtiden!

Vill du bli månadsgivare?

Klicka på knappen och välj Etiopien, Utbildning

Etiopien_utbildning

Besazh drömmer om att bli lärare

Besazh* kommer från byn Harru. Hon går sista året på gymnasiet och hennes dröm är att utbilda sig till gymnasielärare.

– När jag växte upp var det inte självklart att få gå i skolan och hungern hemma var svår. Den tvingade oss barn att arbeta dagligen för att få något att äta, men så fick vi kännedom om skolan i Harru. Den förändrade faktiskt hela mitt liv. När jag började i skolan fick jag nya vänner och grundläggande kunskaper om hur jag skulle ta hand om mig och skydda mig mot sjukdom och infektioner. Eftersom min familj var mycket fattig fick jag ett skolstöd för att kunna gå i skolan. Skolstödet var avgörande för att mina föräldrar skulle godkänna att jag började skolan. Jag går nu sista året på gymnasiet och vill bara säga tack för allt stöd som ni har gett mig genom åren. Tack för att ni inte lämnade mig utan gav mig möjligheten att få gå i skolan. Det har förändrat hela min framtid. Tack!

*Besazh heter något annat i verkligheten