Gåvobevis Där det bäst behövs.jpg

Där det bäst behövs

En gåva som gör skillnad där behoven är som störst.

Ge en gåva med valfritt belopp, minst 150 kr.
Du ger oss möjlighet att placera din gåva där behoven är som störst.