Filtar_2.png

Filtar

Krig och naturkatastrofer tvingar fattiga barn och deras familjer att
fly från sina hem. För de som bor i skjul, lerhus eller tvingas flytta på
grund av regn och översvämningar betyder en varm filt väldigt mycket.