Koprojekt

Kan en ko verkligen göra skillnad? Svaret är ja! Många familjer i Etiopien lever i extrem fattigdom och då kan en ko göra stor skillnad.

Vårt koprojekt är en konkret hjälp för en fattig familj. En ko kan fungera som en bank, en tillgång som ger avkastning. Den näringsrika mjölken blir ett värdefullt tillskott till familjens kost och överskottet kan dom sälja. Spillningen används som gödsel vid odling och till bränsle vid matlagning. Kalvar som föds kan säljas och inkomsten bekostar barnens skolgång, mat och mediciner. En dräktig ko köps på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer från universitetet. Djuren fraktas sedan med lastbil till byarna. Ofta är det byledare, kommunledare eller lärare vid byskolorna som rekommenderar vilka familjer som ska få en ko, eftersom de vet var behoven är som störst. Korna delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom och att få en ko som gåva blir livsviktigt för många familjers överlevnad. När du öronmärker din gåva till koprojektet betyder det att vi kan köpa in och ge en ko till fler fattiga familjer.

Ett startkapital som ger familjer möjlighet att förändra sina liv!

Vill du var med och förändra?

Klicka på knappen och bidra till en ko

Etiopien_ko_story

Familjen Woyessas berättelse

- Vi bor utanför byn Harru. För några år sedan avled pappa och vi har bott kvar i hyddan sedan dess, men det blev väldigt svårt. Jag har fyra syskon och min mamma är inte så stark så hon kunde försörja oss när pappa dog. Vi fick efter en tid en ko av BarnSamariten. Den blev vår räddning och gjorde att vi fick pengar till att köpa mat. Vi har fått flera kalvar sedan dess. Detta var den bästa gåvan - ni har räddat oss. Tack!