Koprojekt

Kan en ko verkligen göra skillnad? Svaret är ja! Många familjer i Etiopien lever i extrem fattigdom och då kan en ko göra stor skillnad.

Att ge en ko som gåva blir en konkret hjälp till en fattig familj. En ko kan fungera som en bank. Den blir en tillgång som ger avkastning. Mjölken blir ett värdefullt tillskott till familjens kost och överskottet säljs. Mjölken från korna är näringsrik och spillningen används som gödsel vid odling och till bränsle vid matlagning. Kalvar som föds kan säljas och inkomsten bekostar barnens skolgång, mat och mediciner. En dräktig ko köps på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer från universitetet. Djuren fraktas sedan med lastbil till byarna. Ofta är det byledare, kommunledare eller lärare vid byskolorna som rekommenderar vilka familjer som ska få en ko, eftersom de vet var behoven är som störst. Korna delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom. Genom att ge en gåva till koprojektet bidrar du till att en fattig familj i Etiopien kan få en ko. Insamlingen till kor har gjort stor skillnad för många människor under flera år och vi fortsätter insamlingen för att fler familjer ska få en förändrad situation. En ko kostar ca 3200 kr. Om du öronmärker din gåva till koprojektet bidrar du till att en familj kan få en ko. Flera givare som öronmärker sin gåva till koprojektet bidra till att en ko blir inköpt. Att få en ko som gåva är livsviktigt för många familjers överlevnad. En ko blir en gåva som förändrar liv.

Både kor och getter köps in lokalt på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer från universitetet. Djuren fraktas sedan med lastbil till byarna. Ofta är det byledare, kommunledare eller lärare vid byskolorna som rekommenderar vilka familjer som ska få en ko eller get, eftersom de vet var behoven är som störst. Kor och getter delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom. Ett startkapital som ger familjer möjlighet att förändra sina liv.

Etiopien_ko_story

Familjen Woyessas berättelse

- Vi bor utanför byn Harru. För några år sedan avled pappa och vi har bott kvar i hyddan sedan dess, men det blev väldigt svårt. Jag har fyra syskon och min mamma är inte så stark så hon kunde försörja oss när pappa dog. Vi fick efter en tid en ko av BarnSamariten. Den blev vår räddning och gjorde att vi fick pengar till att köpa mat. Vi har fått flera kalvar sedan dess. Detta var den bästa gåvan - ni har räddat oss. Tack!