Gåvobevis Ko.jpg

Del i koprojektet

Etiopien

Genom att ge en gåva till koprojektet kan du vara med och förändra en familjs livssituation.

En ko är en tillgång som ger avkastning, mjölken blir till ett värdefullt tillskott till familjens kost och överskottet säljs. Spillningen från djuren används till odling och till bränsle vid matlagning. Kor köps in lokalt på en boskapsmarknad med hjälp av blivande veterinärer och delas ut till familjer som lever i extrem fattigdom. Kalvar som föds kan säljas och bekostar barnens skolgång, mat och mediciner. En ko kostar 3200 kr.

Andra gåvor för Etiopien

Gåvobevis Get.jpg
350 kr

Gåvobevis Hygienpaket.JPG
400 kr

Gåvobevis Skolmaterial.JPG
200 kr

Trädplantering.jpg
150 kr